Formulár - občan Nitrianskeho samosprávneho kraja
Vážený/á respondent/ka,
dotazník, ktorý máte práve pred sebou, je zameraný na prieskum Vašich potrieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb v Nitrianskom kraji. Dotazník nám pomôže pri dopracovaní Koncepcie rozvoja sociálnych služieb, najmä správne sa rozhodnúť, na ktoré služby sa máme viac zamerať.
Tento dotazník je určený pre všetkých obyvateľov Nitrianskeho kraja. Tých, ktorí sociálne služby už dnes využívajú, alebo ich táto oblasť zaujíma. Dotazník je anonymný a výsledky po ich spracovaní zverejneníme na webovej stránke kraja. Za Váš úprimný názor, čas a ochotu Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom,
Nitriansky samosprávny kraj

Termín: 5. 8. 2019

Sociálne služby sa poskytujú pre občanom, ktorí sa ocitnú v ťažkej životnej situácii z rôznych dôvodov (vek, zdravotné postihnutie, kríza). Sú pre nich určené rôzne služby, ktoré im majú pomôcť túto situáciu zvládnuť či prekonať. Sociálne služby pomáhajú najmä:

• seniorom (napr. opatrovateľská služba, denné stacionáre, zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, zariadenie opatrovateľskej služby)
• ľuďom so zdravotným postihnutím (napr. denné stacionáre, zariadenie podporovaného bývania, podpora samostatného bývania, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie)
• ľuďom v krízovej životnej situácii (napr. ľudia bez domova, týrané osoby, mladí ľudia opúšťajúci detský domov, ľudia závislí na návykových látkach, a služby pre nich ako sú napríklad nocľaháreň, útulok, zariadenie núdzového bývania, špecializované poradenstvo)
• rodinám s malými deťmi (jasle)
• marginalizovaným rómskym komunitám (napr. komunitné centrá)

Vysvetlivky:
Ambulantná sociálna služba – ide o dennú formu služby, keď človek, ktorá dochádza na zariadenia (napríklad denný stacionár)
Terénna sociálna služba – táto služba "dochádza" za človekom do prostredia, kde sa cíti doma (napríklad opatrovateľská služba)
Pobytová sociálna služba – ide o sociálnu službu, kde človek aj býva , či už celoročná alebo týždenne (napríklad domov sociálnych služieb)

Odkaz na formulár vo formáte pdf:
https://drive.google.com/file/d/1dgKW3j_qtR3KcbIj0S_DBYqIHMT_ANGp/view?usp=sharing
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. V ktorom okrese Nitrianskeho kraja žijete? *
Vyberte jednu z možností.
2. Využívate nejaké sociálne služby? *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy