สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้”
ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่่ 15 - 17 กรกฎาคม 2563 (เดิม 1 – 3 เมษายน 2563)
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
(ผู้เข้าร่วมการอบรมกรุณาสวมใส่กางเกงเพื่อความสะดวกในการอบรม)
Email address *
โครงการ
กำหนดการอบรม
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ชื่อเล่น *
Your answer
วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด/สาขาวิชา *
Your answer
อาชีพ/ตำแหน่ง *
Your answer
หน่วยงานต้นสังกัด *
Your answer
เลขที่ *
Your answer
ถนน *
Your answer
ตำบล/เขต *
Your answer
อำเภอ/แขวง *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
Your answer
โทรสาร
Your answer
ออกใบเสร็จในนาม *
ออกวุฒิบัตรในนาม *
Your answer
ประเภทอาหาร *
การสมัครและชำระค่าลงทะเบียน
- ขอให้ผู้สมัครเข้าอบรม โอนเงิน จำนวน 4,800 บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อบัญชี กิจกรรมอบรมเพื่อการบริการวิชาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-2-79996-7
ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563
- โปรดยืนยันการลงทะเบียนโดยส่งเอกสารการชำระเงิน (สลิปธนาคาร) พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์มายัง E-mail : cfacademic@hotmail.com หรือ ทาง Inbox เพจ facebook สถาบันเด็กมหิดล บริการวิชาการสู่สังคม
- สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-4410602-10 ต่อ 1417 คุณศุภรดา 1422 คุณปุณยวีร์ หรือ 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)
หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ผู้สมัครได้โอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วและไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้ ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่โอนเงินคืนแก่ผู้สมัคร โดยทางผู้สมัครสามารถส่งตัวแทนเข้าอบรมแทนได้
2. หากหมดเขตการรับสมัครแล้วผู้สมัครยังไม่ชำระเงิน ทางสถาบันขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมของท่านในวันหมดเขตรับสมัครทันที เพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้สนใจท่านอื่นต่อไป
3. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดอบรมดังกล่าว กรณีมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเป้าหมายที่วางไว้ หากมีการยกเลิกจริง สถาบันจะโอนเงินคืนให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนครบตามจำนวน
ทางชื่อบัญชี *
Your answer
ธนาคาร *
Your answer
หมายเลขบัญชีธนาคาร *
Your answer
สาขา *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse