ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ (Satisfaction Evaluation) และคำแนะนำติชมการบริการ (Service Suggestions)
โรงพยาบาลเวชธานีขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านสละเวลาแสดงความคิดเห็น (Thank you in advance for your feedback)
ชื่อ-สกุล *
First name -Last name
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Phone Number
Your answer
อีเมล์
E-mail
Your answer
แผนกที่ท่านมาใช้บริการ *
Department:
Your answer
กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจในการให้บริการของโรงพยาบาลเวชธานีสำหรับการรับบริการของท่านในครั้งนี้
How would you rate our service in this time :
*
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
5 : พึงพอใจมากที่สุด (Great)
4 : พึงพอใจมาก (Very Good) 3 : พึงพอใจปานกลาง (Good)
2 : พึงพอใจน้อย (Fair)
1 : ไม่พึงพอใจ (Poor)
ความมั่นใจที่จะแนะนำญาติ หรือเพื่อนมาใช้บริการโรงพยาบาลเวชธานี คะแนนความมั่นใจ 0 – 10 (0 = มั่นใจน้อยที่สุด, 10 = มั่นใจมากที่สุด)
Confidence to introduce relatives or friends to use the service at Vejthani hospital.
Confidence scores 1 – 10 (1 = least confident, 10 = most confident)
*
มั่นใจน้อยที่สุด
มั่นใจมากที่สุด
แนะนำติชมการบริการ (Recommend)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms