טופס הרשמה פנימי לתכניות המצטיינים ללימודי מוסמך התשע"ז 2016-17

טופס זה הנו טופס הרשמה ל-4 תכניות המצטיינים:
- תכנית המצטיינים: מדיניות ציבורית (מספר חוג 335)
- תכנית המצטיינים: כלכלה ומדיניות ציבורית (מספר חוג 366)
- תכנית המצטיינים: ניהול ומדיניות ציבורית (מספר חוג 314)
- תכנית המצטיינים: משפטים ומדיניות ציבורית (מספר חוג 422)

המידע שהנכם מתבקשים למלא בטופס זה הינו סודי ונועד לשימוש פנימי בלבד. המידע ישמש לטיפול בתהליך הרישום לתכנית. ללא העברת המידע המלא עד ה-31 במאי לא נוכל לדון בפנייתך.
בנוסף למילוי טופס זה
נא לשלוח למייל: public_policy@savion.huji.ac.il

- תמונת פספורט בפורמט JPEG
- ציון בחינת ה GRE מקורי (בנוסף יש צורך לשלוח לביה"ס עותק מקורי)
- קורות חיים
- גיליון ציונים הכולל זכאות לתואר למי שסיים את התואר הראשון (בנוסף יש צורך לשלוח לביה"ס עותק מקורי)

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  נא לרשום שמות של שלושה ממליצים המכירים אותך היטב מלימודיך וממקום עבודתך

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  תכנית המצטיינים: מדיניות ציבורית (335)
  תכנית המצטיינים: ניהול ומדיניות ציבורית (314)
  תכנית המצטיינים: משפטים ומדיניות ציבורית (422)
  תכנית המצטיינים: כלכלה ומדיניות ציבורית (366)
  תכנית הצוערים לשירות המדינה (330)
  Please enter one response per row

  * שימו לב: בנוסף להרשמה הפנימית לביה"ס, יש להירשם במשרד לקבלת תלמידים כמפורט במדריך לנרשם

  רישום מקוון לאוניברסיטה: https://www.huji.ac.il/dataj/controller/nirshamim/

  נא ללחוץ על הכפתור "submit"

  למעטה כדי שהטופס יישלח