BORANG PENDAFTARAN ANAK KARIAH MASJID KAMPUNG KLANG GATE BARU

Setiap permohonan akan dikemukakan kepada Ketua Kampung dan Nazir untuk disahkan sebagai "Anak Kariah". Senarai Anak Kariah yang telah disahkan akan dipamerkan di papan kenyataan masjid dalam masa tujuh (7) hari untuk proses bantahan / aduan.

Pendaftaran ahli kariah Masjid / Surau dilaksanakan mengikut Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989, Kaedah-Kaedah Pegawai Masjid dan Jawatankuasa Kariah (Negeri Selangor) (Pindaan) 2001. Bagi tujuan pendaftaran dan pencalonan, syarat ahli kariah adalah seperti berikut:

1. Warganegara Malaysia.
2. Berumur 18 tahun dan keatas bagi lelaki dan perempuan.
3. Tinggal tetap bermukim dan bermastautin di dalam kariah Masjid.
4. Hendaklah berdaftar dengan Masjid sebagai ahli kariah.
5. Berpegang dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.
6. Solat berjemaah di Masjid/Surau dalam kariah; atau
7. Membayar zakat fitrah dalam kariah; atau
8. Menunaikan solat hari raya; atau
9. Solat Jumaat dalam kariah Masjid.
10. Ahli kariah Surau juga secara tidak langsung adalah ahli kariah Masjid yang di bawah pentadbiran Masjid berkenaan.

  Nama dan Nombor Kad Pengenalan / Surat Beranak

  This is a required question
  This is a required question

  Alamat Dalam Kad Pengenalan

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Alamat Tempat Tinggal Sekarang / Alamat Tempat Tinggal Dalam Kariah

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Pendidikan dan Pekerjaan

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Nombor Telefon / Alamat Email

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Status Perkahwinan

  This is a required question

  Perakauan (Sila baca dengan teliti dengan hati yang suci bersih)

  This is a required question