นิทรรศการ “ชวนน้องเยี่ยมบ้าน วิชาการดอนตูม 62 (Open House)”
ปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
1.เพศ *
2.สถานภาพปัจจุบัน *
3.กรณีที่เป็นนักเรียนกรุณาเลือกข้อข้างล่าง
ตอนที่ 2 ให้ท่านตอบแบบสอบถาม ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมตามระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การประชาสัมพันธ์
ระยะเวลาในการจัดงาน
การให้การต้อนรับเเละการบริการของเจ้าหน้าที่
พิธีเปิด-ปิด และกิจกรรมการแสดงบนเวที
การได้รับข้อมูลวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนและนักเรียน
การเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระต่างๆ
สถานศึกษามีความน่าสนใจและหลากหลาย
ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ
ประโยชน์ที่ได้จากการจัดงานครั้งนี้
กิจกรรมที่ท่านประทับใจ *
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
กิจกรรมบนเวที
กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ
กิจกรรมกลุ่มสาระฯต่างๆ
ความต้องการเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม *
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมฯในครั้งต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service