Деца и ученици търсещи или получили международна закрила за учебната 2019/2020 година.
1. Наименование на детската градина/ училището *
Your answer
2. Населено място *
Your answer
3. Код по НЕИСПУО *
Your answer
4. Брой деца, търсещи или получили международна закрила, записани в групи за предучилищна подготовка, за учебната 2019/2020 година, към 01.11.2019 г. в детски градини и училище.(В случай, че няма деца от посочената категория, отразете това обстоятелство с "0") *
Your answer
5. При положителен отговор на предходния въпрос, опишете за всяко дете държава на произход, пол и възраст. (В случай, че в детската градина или училището има повече от едно дете е необходимо да попълвате формуляра за всяко дете)
Your answer
6.Брой деца/ученици, търсещи или получили международна закрила, записани за учебната 2019/2020 г. към 01.11.2020 г. в училища. (В случай, че няма деца от посочената категория, отразете това обстоятелство с "0") *
Your answer
7.При положителен отговор на предходния въпрос, опишете за всяко дете държава на произход, пол, възраст и клас и за коя година ученикът е в това училище. (В случай, че в училището има повече от един ученик е необходимо да попълвате формуляра за всеки ученик)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy