MČR TS 2018, rozh. A.Roller (D)
for english version roll down

28.9.2018: IHT 3, CACITr, CACT, MČR 2018

29.9.2018: IHT 2
HWT, NHAT (TS i CS)

30.9.2018: IHT 1
HWT, NHAT (TS i CS)

Klubové Mistrovství Briard klubu ČR - proběhne v rámci MČR
- garantujeme místa pro členy Briard klubu do 20.7.2018
podmínky pro udělení mistrovského titulu:
- členství v daném klubu
- titul "Mistr Briard klubu ČR 2018" bude zadáván v nejvyšší obsazené kategorii daným plemenem
- pes musí trial dokončit a získat počet bodů na zapsání zkoušky (tj. min 60%)
- v každé kategorii pak bude vyhlášeno pořadí
- vyhlášen bude "Nejlepší briard" napříč kategoriemi, titul získá pes s nejvyšším procentuálním ziskem bodů

http://www.briardclub.cz/

Kdy a kde
28.9.2018
IHT 3 CACT, CACITr, MČR 2018 - pastvina Slavkovice
7.00 - 7.30 hod přejímka
7.30 - 8.00 prohlídka trati
8.00 - začátek závodů

29.9.2018
IHT 2 - pastvina Slavkovice
7.00 - 7.30 hod přejímka
7.30 - 8.00 prohlídka trati
8.00 - začátek závodů

HWT + NHAT (CS i TS)
místo a čas bude upřesněn 14 dní před akcí dle počtu přihlášených

30.9.2018
IHT 1 - pastvina Slavkovice
7.00 - 7.30 hod přejímka
7.30 - 8.00 prohlídka trati
8.00 - začátek závodů

HWT + NHAT (CS i TS)
místo a čas bude upřesněn 14 dní před akcí dle počtu přihlášených

mapy areálů: http://pasenidajavera.weebly.com/kontakt.html

Poplatky IHT 1-3 - 620 Kč
500 Kč pro členy SPCZ a Briard klubu ČR
HWT, NHAT - 470 Kč
420 Kč pro členy SPCZ a Briard Klubu ČR
Po přijetí přihlášky bude účastníkům zaslán potvrzující mail spolu s informacemi
o platbě.
Přihláška bude akceptována po zaplacení startovného!

Přihlašování: Do 20.7.2018 budou místa garantována českým závodníkům
Pak bude startovní listina doplněna přihláškami z řad ostatních zájemců
a to v pořadí (data) došlých přihlášek

Stravování: Občerstvení zajištěno v klubovně, na pastvině ve Slavkovicích nebude.

Veterinární podmínky: Pes musí být klinicky zdráv a mít platné očkování
s sebou očkovací průkaz/petpas .

Aktuální informace a startovní listiny budou průběžně zveřejňovány na webu a FB události
www.pasenidajavera.weebly.com , daniela.rajova@seznam.cz, tel.: 603508355

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English version
28.9.2018 : IHT 3, CACITr, CACT, Cz Championchip

29.9.2018: IHT 2
NHAT + HWT (TS + CS)

30.9.2018: IHT 1
NHAT + HWT (TS + CS)


Club Championchip of Briard Club CZ:

Condition to get the Champion title of the breed:
- You have to be a member of the club
- title "Champion of Briard Club CZ" will be awarded in the highest class where the breed has the representative
- dog has to finish the trial with the points, for filling the exam (more than 60%)
- the title "Best Briard" will award the dog which will gain the most of the points thru the cathegories
http://www.briardclub.cz/

When and where:
28.9.2018
IHT 3 CACT, CACITr - big field Slavkovice
7.00 - 7.30 o´clock presentation
7.30 - 8.00 breefing
8.00 - first run

29.9.2018
IHT 2 - big field Slavkovice
7.00 - 7.30 o´clock presentation
7.30 - 8.00 breefing
8.00 - first run

HWT + NHAT
will be announce 2 weeks before the event

30.9.2018
IHT 1 - big field Slavkovice
7.00 - 7.30 o´clock presentation
7.30 - 8.00 breefing
8.00 - first run

HWT + NHAT
will be announce 2 weeks before the event

The maps of the fields: - http://pasenidajavera.weebly.com/kontakt.html

Payment: 28 Eur - IHT 1-3
23 Eur - HWT, NHAT
After we recieve Your entry, we will send You confirmation with the bank
and payment details. Your entry will be accepted after the payment!

Aplication details: Untill 20.7.2018 are entries open just for CZ competitors or for the members of the Briard Club, for foreign competitors will be open after that. You can fullfiel the entries and You will be added to the start list after this date.
Refreshments: Lunch and snacks available in clubhouse in Načešice.

Veterinary conditions: Dog has to be clinically heath, with valid vaccination - take along petpass .

Information update, starting lists will be published on the webside and FB event
www.herdingdajavera.weebly.com , daniela.rajova@seznam.cz, Daniela mob: 00420 603 508 355

FCI
Pořádáno pod záštitou Pardubického kraje
Vyberte trial // Choose the trial *
Číslo VP psa // Tracking no. of the dog *
v případě, že VP nebylo vydáno, napište "zažádáno" - viz info výše!
Your answer
Jméno psa // Dog´s name *
Your answer
Chovatelská stanice psa // Name of the kennel *
Your answer
Pohlaví // Sex *
Plemeno // Breed *
Choose one from below or fill the breed in
Číslo zápisu psa/feny // FCI registration no. *
Your answer
Čip nebo tetovací číslo psa // Chip or tattoo no. *
Vyberte možnost, podle které budete na zkouškách prokazovat identitu psa
Your answer
Datum narození psa // DOB of the dog *
Your answer
Číslo výkonnostního průkazu majitele // No. of the CZ working book
vyplňte číslo, případně "nebyl vystaven"
Your answer
Jméno a příjmení majitele // The owner´s name
Your answer
Adresa majitele // The owner´s address
Your answer
Číslo VP psovoda // No. of the handler´s working book
vyplňte pouze v případě, že psovodem není majitel/fill it in only in case if the owner is not handler at the same time
Your answer
Jméno a příjmení psovoda // The handler´s name
Your answer
Vaše e-mailová adresa // Your email *
Your answer
Vaše tel. č. // Your phone no. *
Your answer
Chcete-li nám něco sdělit // If you wish to tell us something
Your answer
Jaké FCI organizace jste členem // Which FCI organization are You member? *
Your answer
Souhlasím s ostatními ustanoveními // I agree with other condition *
sponzor našich závodů
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms