ŽIADOSŤ O PSYCHOLOGICKÉ, ŠPECIÁLNO - PEDAGOGICKÉ VYŠETRENIE
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
Dolný Smokovec 21, Vysoke Tatry, 059 81
Sladovnícka 22, Trnava, 917 01
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ochrana osobných údajov: "GDPR"
Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil / oboznámila so všetkými informáciami podľa čl. 13 GDPR, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 GDPR, ktoré sú dostupné na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.
Žiadam o vyšetrenie dieťaťa v pracovisku: *
Meno a priezvisko dieťaťa: *
Dátum narodenia: *
Miesto narodenia: *
Rodné číslo: *
Navštevovaná škola *
Trieda *
Bydlisko žiaka: *
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: *
Telefónne číslo zákonného zástupcu: *
V prípade, že rodič nemá telefón, napíšte telefónne číslo školy
Žiadosť o vyšetrenie podáva: *
Vyšetrenie žiaka odporúča: *
Dôvod vyšetrenia: *
Required
Dieťa už bolo psychologicky vyšetrené (kedy, kde):
Dieťa už bolo špeciálno-pedagogicky vyšetrené (kedy, kde):
Dieťa malo odklad povinnej školskej dochádzky (prečo):
Dieťa opakovalo ročník (ktorý a z akých dôvodov):
Ide o dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia? *
Zdravotný stav dieťaťa (dlhodobé absencie, dlhšie ambulantné liečenia, slabý zrak, sluch, chyby reči, telesná chyba a pod.):
Dôvod psychologického alebo špeciálno – pedagogického vyšetrenia/ podrobný popis ťažkosti v učení a správaní): *
Čitateľské schopnosti
kliknite na Vašu voľbu
Pravopis
kliknite na Vašu voľbu
Písanie
kliknite na Vašu voľbu
Matematické schopnosti
Správanie sa k spolužiakom, učiteľom
Celkové správanie sa
Odporúčania a návrhy triedneho učiteľa *
Required
Spolupráca rodičov so školou:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy