ใบสมัครเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
กรุณาป้อนข้อมูลตามความเป็นจริง การรับสมัครนักเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางโรงเรียนได้รับเอกสารตามที่กำหนด
เลขประจำตัวประชาชน *
กรุณากรอกให้ครบ 13 หลัก ตัวเลขเรียงติดกันไม่เว้นวรรค เช่น 1600000000005
Your answer
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
วันเดือนปีเกิด *
ใช้รูปแบบ วัน/เดือน/ปีแบบพ.ศ. เช่น 12/05/2545
Your answer
ศาสนา *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
เช่น 462 ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
เช่น 462 ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เบอร์โทรศัพท์ของนักเรียน *
เช่น 0811234567 พิมพ์ตัวเลขติดกัน ไม่เว้นวรรค ไม่ใส่ขีด- ถ้าไม่มี กรุณาป้อนเลข 0
Your answer
ชื่อ-นามสกุลของบิดา *
ชื่อของบิดาตามทะเบียนบ้านของนักเรียน ระบุคำหน้าชื่อ ระหว่างชื่อกับนามสกุล เว้น 2 วรรค (2 เคาะ) เช่น นายมั่งมี สมบูรณ์
Your answer
สถานะภาพบิดา *
อาชีพของบิดา *
ชื่อ-นามสกุลของมารดา *
ชื่อของมารดาตามทะเบียนบ้านของนักเรียน ระบุคำหน้าชื่อ ระหว่างชื่อกับนามสกุล เว้น 2 วรรค (2 เคาะ) เช่น นางร่ำรวย เงินทอง
Your answer
สถานะภาพมารดา *
อาชีพของมารดา *
ชื่อ-นามสกุลของผู้ปกครอง *
เป็นบุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยและสามารถติดต่อได้ ระบุคำหน้าชื่อ ระหว่างชื่อกับนามสกุล เว้น 2 วรรค (2 เคาะ) เช่น นางสาวใจดี ดีใจ
Your answer
ความสัมพันธ์กับนักเรียน *
อาชีพของผู้ปกครอง *
หากไม่ทราบข้อมูล กรุณาใส่เครื่องหมาย -
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง *
กรุณาป้อนหมายเลขที่สามารถติดต่อได้ เช่น 0811234567 พิมพ์ตัวเลขติดกัน ไม่เว้นวรรค ไม่ใส่ขีด- ถ้าไม่มี กรุณาป้อนเลข 0
Your answer
ชื่อโรงเรียน / สถาบันที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 *
Your answer
อำเภอของโรงเรียน / สถาบันที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 *
เกรดเฉลี่ยที่จบมา *
ข้อมูลจากปพ.1 หรือหลักฐานการจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
Your answer
จังหวัดของโรงเรียน / สถาบันที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 *
นักเรียนต้องการเลือกเรียนแผนการเรียนใด *
เป็นเพียงการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเท่านั้น
นักเรียนต้องการอยู่หอพักในโรงเรียนหรือไม่ *
เป็นเพียงการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการรับนักเรียนหอพักเท่านั้น
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy