แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning (สำหรับนิสิต)
คำชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning (สำหรับนิสิต) แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานะภาพ *
คณะ *
ระดับที่ศึกษา *
ระดับชั้นปี *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms