Анкета за оценка на електронна книга „ Съвети за родители на дете с дислексия”

Тази анкета е анонимна и е насочена към родителите на деца с дислексия, които са чели книгата „Съвети за родители на дете с дислексия”.
Книгата е достъпна безплатно на сайта www.dyslexia-center.eu и е част от проект „Съвети за родители на дете с дислексия”, Програма „Учене през целия живот”,
Секторна програма „Грюндвиг”, Дейност „Партньорства за познание”.

Благодарим Ви предварително за оказаното съдействие!
Това ще ни даде възможност да подобрим нашия проектен продукт в полза на всички родителите.

    Кажете ни нещо за себе си.

    Моля, обърнете внимание, че Вашите отговори са напълно анонимни.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question