Formularz "Zatrzymaj Krwotok
Email *
Jednostka OSP *
Województwo *
Powiat *
Gmina *
Liczba zaangażowanych strażaków *
Liczba przeszkolonych osób *
Współpraca z innymi organizacjami (wymienić)
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, e-mail) *
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
*
Required
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych będzie Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych RP z siedzibą w Warszawie, przy ul. Oboźnej 1, zwany dalej również „ADO”.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:  a) listownie: ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa;  b) telefonicznie: (22) 509 50 50

Inspektor ochrony danych: Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@zosprp.org.pl.

Cele i podstawy przetwarzania: Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu w celu przeprowadzenia procedury dołączenia do Programu „Pierwszy Ratownik”, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

Odbiorcy danych osobowych: Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych: Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 6 lat.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


A copy of your responses will be emailed to .
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Report Abuse