ทำเนียบสมาชิกสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์ update ม.ค.2562
1.คำนำหน้า *
Required
2.ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย) *
3. ชื่อ นามสกุล (English) *
4.วัน เดือน ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
5.วุฒิการศึกษาระดับปริญญา *
6.อาชีพในปัจจุบัน / สาขาที่เชี่ยวชาญ/ สาขาที่จบการศึกษาหรือมีใบประกอบวิชาชีพ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ เนื่องจากเดิมท่านอาจทำงานในสาขาอาชีพหนึ่งและผันตัวเองไปสู่อีกอาชีพหนึ่ง
Required
7.ที่อยู่ขององค์กร/ที่ทำงานของท่าน (พร้อมเบอร์โทรที่ทำงาน) *
8.ที่ทำงานของท่านอยู่ในภาคใด *
9.จังหวัดที่ท่านทำงาน (จัดเรียงตามลำดับอักษร) *
10.องค์กรที่ท่านทำงาน สังกัดในส่วนใด *
Required
11.ลักษณะงาน/ขอบเขตงานที่ท่านรับผิดชอบ *
12.ตำแหน่งทางวิชาการ/การเรียนของท่านในปัจจุบัน
13.ที่อยู่เพื่อรับข่าวสารจากสมาคมฯ *
14.เบอร์มือถือของท่าน *
15. Email address *
16.line ID
17.ท่านมีความสนใจในด้านใด/ อยากให้สมาคมจัดอบรมหลักสูตรใดเป็นพิเศษ
18.กรุณา upload file แสดงหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสมาชิก *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. - Terms of Service