ใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
อีเมล
พิมพ์ e-mail ให้ถูกต้อง (หากไม่มีให้เว้นว่างไว้) เพื่อส่งสำเนาใบสมัครเก็บไปให้ท่านเป็นหลักฐานการสมัครหากไม่ได้ใส่ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันมอบตัวนักเรียน
สมัครเข้าเรียนในระดับชั้น *
ข้อมูลนักเรียน
โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง
คำนำหน้าชื่อของนักเรียน *
ชื่อนักเรียน *
นามสกุลนักเรียน *
เกิดวันที่ *
เดือนเกิดของนักเรียน *
พ.ศ.เกิดของนักเรียน *
อายุนับถึงวันสมัคร (ปี) *
จำนวนเดือน
เกิดที่ตำบล *
เกิดที่อำเภอ
เกิดที่จังหวัด *
สัญชาติ ของนักเรียน
เชื้อชาติ ของนักเรียน
ศาสนา
Clear selection
เลขประจำตัวประชาชน *
กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียน กรณีไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้กรอกเลข 0 จำนวน 13 หลัก
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่ (ปัจจุบัน)
ถนน(ปัจจุบัน)
ตำบล *
อำเภอ(ปัจจุบัน) *
จังหวัด(ปัจจุบัน) *
รหัสไปรษณีย์(ข้อมูลผู้เรียน) *
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) *
ข้อมูลบิดา-มารดา
ชื่อ บิดา *
พิมพ์คำนำหน้าชื่อแล้วตามด้วยชื่อ
นามสกุล บิดา *
อาชีพของบิดา *
กรอกอาชีพของบิดา กรณีไม่ได้ประกอบอาชีพให้พิมพ์เครื่องหมาย -
ชื่อ มารดา *
พิมพ์คำนำหน้าชื่อแล้วตามด้วยชื่อ
นามสกุล มารดา *
อาชีพของมารดา *
กรอกอาชีพของมารดา กรณีไม่ได้ประกอบอาชีพให้พิมพ์เครื่องหมาย -
ข้อมูลผู้ปกครอง
คำนำหน้าชื่อผู้ปกครอง *
ชื่อผู้ปกครอง *
นามสกุล *
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตำบล(ข้อมูลผู้ปกครอง)
อำเภอ(ข้อมูลผู้ปกครอง)
จังหวัด(ข้อมูลผู้ปกครอง) *
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือผู้ปกครอง)
อาชีพ
วุฒิการศึกษาของนักเรียนก่อนมาเรียนโรงเรียนนี้ *
จากโรงเรียน (โรงเรียนเดิม) *
อำเภอ *
จังหวัด *
ความรู้ ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
นักเรียนเป็นนักเรียนในเขตบริการหรือนอกเขตบริการ *
ชื่อผู้ปกครอง ที่กรอกใบสมัคร *
กรอกคำนำหน้าชื่อ ตามด้วยชื่อ - สกุล (ผู้ปกครองนักเรียน)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy