Zgłoszenie na wycieczkę dla rodzin z dziećmi - Szlakiem legend (27.12.2022, godz. 10:00-12:00)
Wypełniając poniższą ankietę, zgłaszasz siebie i członków swojej rodziny do udziału w wycieczce organizowanej przez Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich z Wrocławia, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

Wycieczka jest skierowana do rodzin z dziećmi w wieku około 6-13 lat (lecz nie jest to sztywne ograniczenie).

Informacje o miejscu zbiórki zostaną podane w wiadomości mailowej wszystkim zgłoszonym uczestnikom.  

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie klauzula o ochronie danych – Dz. Urz. UE L Nr 119/1 z 04.05.2016), zwanego RODO Studenckie Koło Przewodników Sudeckich informuje, że:
1 Administratorem zbieranych i przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich, KRS 561885, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skrzydlata 27/5, kod pocztowy 54-129. Z Administratorem danych osobowych skontaktować się można w następujący sposób:
listownie: 1. Studenckie Koło Przewodników Sudeckich, ul.Skrzydlata 27/5 54-129 Wrocław ;
za pośrednictwem poczty elektronicznej: zarzad.skps@gmail.com 
2 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia na podstawie jego Statutu.
3 Pani/Pana dane osobowe wynikające ze złożonej deklaracji członkowskiej przetwarzane będą przez okres pozostawania członkiem Stowarzyszenia.
4 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5 Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich poprawiania, sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
8 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzjom w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz nie będą podlegały profilowaniu.
9 Jest Pani/Pan zobowiązany/a do podania dobrowolnie danych osobowych określonych w rekrutacjach przy realizowanych projektach, jednakże konsekwencją niepodania danych może skutkować niemożliwością udziału w realizowanych zadaniach.
*
Podczas wycieczki nasi przewodnicy i/lub wolontariusze będą robić zdjęcia, by udokumentować wycieczkę oraz opublikować relację z niej na facebookowym fanpage oraz stronie internetowej Stowarzyszenia SKPS. 
Będzie nam miło, jeśli użyczy Pan/Pani swojego wizerunku, abyśmy mogli podzielić się wrażeniami z wycieczki w Internecie.
*
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy