Formularz zgłoszeniowy na LISTĘ REZERWOWĄ, na rekolekcje formacyjne przeznaczone dla członków Domowego Kościoła
Rekolekcje, których dotyczy zgłoszenie:

Oaza Rodzin I stopnia (OR I st.), Zakopane - LISTA REZERWOWA

Termin: 7 - 23.VIII.2020
Miejsce:
Dom rekolekcyjno-wypoczynkowy „Maleńka”
Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów
ul. Tuwima 5
34-500 Zakopane

Dane pary kontaktowej:
Iwona i Marek Szopa
tel.: 668 878 163; e-mail: rekolekcjedk3@gmail.com

Wysokość opłat

dorośli: 1380 zł / osobę,
dzieci 11–12 lat: 910 zł / osobę,
dzieci 4–10 lat: 780 zł / osobę,
dzieci 1–3 lat: 200 zł / osobę,
wiek dzieci liczony według roku urodzenia

1. Rekolekcje rozpoczynają się w dniu przyjazdu (7 sierpnia) w godzinach popołudniowych, a kończą w dniu wyjazdu (23 sierpnia) po śniadaniu.
2. Warunkiem przyjęcia na rekolekcje jest dokonanie zgłoszenie, poprzez wypełnienie niniejszego formularza oraz dokonanie opłaty za rekolekcje.
3. Na rekolekcje można przyjechać z własnymi dziećmi (w wieku do 12 lat).
4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (do 7 dni od prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego) nastąpi drogą e-mailową.
Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w terminie do 14 dni należy przelewem wpłacić ZADATEK w wysokości opłaty za osobę dorosłą tj. 1380 zł.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej
41-200 Sosnowiec, ul. Wawel 19
nr konta: 18 1750 0012 0000 0000 3752 6266
Tytuł wpłaty: Zadatek, Wasze nazwisko, OR I stopnia, Zakopane

5. Wpisanie na listę uczestników następuje po wpłaceniu zadatku.
6. Pozostałą część należnej kwoty, uczestnicy wpłacają na w/w konto do 7 dni przed rozpoczęciem rekolekcji. Nie ma możliwości zapłaty gotówką.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach należy o tym jak najszybciej powiadomić małżeństwo przyjmujące zgłoszenia (para kontaktowa). Zadatek zostanie zwrócony tylko po znalezieniu innego małżeństwa na zwolnione miejsce.
8. Zasadniczym celem rekolekcji jest pogłębienie życia wewnętrznego. Przyjazd na oazę zakłada wolę uczestniczenia we wszystkich przewidzianych programem zajęciach i ćwiczeniach rekolekcyjnych.
9. Diakonia wychowawcza na rekolekcjach pełni rolę wspomagającą rodziców w opiece nad dziećmi, by mogli oni jak najpełniej korzystać z programu rekolekcji - lecz opieki tej nie zastępuje.

UWAGA, WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW!

Ze względu na położenie ośrodka rekolekcyjnego (miasto-kurort) nie możemy zapewnić dzieciom dostępu do „wybiegania się” na boisku czy placu zabaw - ponieważ tego typu atrakcje w okolicy są płatne, a sam ośrodek, boiska (czy większego placu) nie posiada. Diakonia ze swej strony będzie na te trudności przygotowana (jest altanka, bawialnia), ale Was jako Rodziców prosimy też o rozważenie jakiego typu zabawki ze sobą planujecie wziąć - proponujemy bardziej „stacjonarne”, np. gry planszowe, samochodziki, lalki. Mamy nadzieję, że naturalną potrzebę większego ruchu, Dzieci zaspokoją w czasie przeznaczonym dla rodziny.
10. Diakonia wychowawcza zajmuje się dziećmi od 3-go roku życia, tj. z rocznika 2017 i starszymi.

Email address *
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej (dalej: Stowarzyszenie) ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec, reprezentowane przez ks. Andrzeja Nackowskiego;
2) Stowarzyszenie nie posiada inspektora ochrony danych. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Sosnowieckiej jest Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych (e-mail: inspektor@diecezja.sosnowiec.pl);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji, przygotowania i przeprowadzenia rekolekcji Oaza Rodzin I st. w Zakopanem w roku 2020, przez Domowy Kościół Diecezji Sosnowieckiej gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie;
4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie oraz osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie w/w rekolekcji;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu rekolekcji, niezwłocznie gdy upłynie cel ich przetwarzania. Dane osobowe w postaci wizerunku - jeżeli wyrażono zgodę - mogą być przetwarzane nadal w celach promocyjnych Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z Dekretem;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
10) podanie przez Pani/Pana danych osobowych oznaczonych czerwoną gwiazdką jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem w/w rekolekcji.
Dane osobowe
Nazwisko *
Your answer
Imię żony *
Your answer
Imię męża *
Your answer
Miejscowość zamieszkania (bez kodu, ulicy i numeru) *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Data ślubu kościelnego *
MM
/
DD
/
YYYY
Dzieci do 12 roku życia, które biorą udział w rekolekcjach: imię dziecka (rok urodzenia) *
W przypadku wyjazdu bez dzieci – wpisać „brak”.
Your answer
Informacje na temat diecezji i wspólnoty
Diecezja *
Your answer
Rejon DK *
Your answer
Staż w DK od roku *
Your answer
Formacja rekolekcyjna małżonków w Domowym Kościele
Rok / miejscowość / jako kto (uczestnik, animator, diak. muzyczna, diak. wychowawcza, para prowadząca), ewentualnie "brak". Jeżeli jakiegoś rodzaju rekolekcje przeżyliście kilka razy, prosimy do formularza wpisać dane ostatnio przeżytych rekolekcji
Rekolekcje ewangelizacyjne *
Your answer
Oaza Rodzin I st. *
Your answer
Oaza Rodzin II st. *
Your answer
Oaza Rodzin III st. *
Your answer
ORAR I st. *
Your answer
ORAR II st. *
Your answer
Triduum Paschalne w formie rekolekcji *
Your answer
KWC *
nie
kandydat
członek
Żona
Mąż
Informacje dodatkowe
Posiadane talenty, którymi chcecie podzielić się ze wspólnotą (śpiew, taniec, talent muzyczny, posługa nadzwyczajnego szafarza, inne)
Your answer
Dodatkowe informacje dla organizatorów
(np. czy ktoś wymaga specjalnej opieki, inne)
Your answer
Ważne informacje dla uczestników
Zgody
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej, danych osobowych w celach organizacji, przygotowania i przeprowadzenia rekolekcji Oaza Rodzin I st. w Zakopanem w roku 2020, przez Domowy Kościół Diecezji Sosnowieckiej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu.
Zgoda na przetwarzanie danych dotyczących wizerunku *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku w celu publikacji zdjęć i nagrań z rekolekcji Oaza Rodzin I st., zorganizowanych w 2020 roku w Zakopanem w celach promocyjnych na portalach społecznościowych i stronach internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej i z nim współpracujących.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy