ฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสัมมนา เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกิจจาทร 2 อาคารปิยมหาราช (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9.00-12.00 น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาการวิจัยและการสอนแบบบูรณาการ “เทคโนโลยีนิเวศ” และแนวคิด“ความหลากหลายที่กลมกลืน (Harmony in Diversity)” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้

13.00-16.30 น. สัมนนาเรื่อง เทคนิคในการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการได้มาซึ่งโจทย์วิจัย พร้อมตัวอย่างงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข

1. ชื่อ-สกุล *
Your answer
2. ท่านสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ *
3. ระบุหน่วยงานต้นสังกัด *
4. กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
5. กรุณาระบุ email เพื่อรับเอกสารต่างๆ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms