Terminologia Sareak Ehunduz (2017)

1 , 2 eta 3 mailak

PROGRAMAN PARTE HARTZEKO EZINBESTEKO BALDINTZA: Euskaraz ematen dugun irakasgai batean erabiltzen ditugun dokumentuak bildu eta erabili beharko ditugu programaren edozein fase aurrera eraman ahal izateko.

KONPROMISO MAILAK: Programan parte har dezakegu hainbat konpromiso eta inplikazio mailatan: eskaintzaren mailak zenbakituta daude eskatzen duten dedikazioaren arabera. Nolanahi ere, 2 maila aurrera eramateko, ezinbestekoa da 1 maila betetzea eta, era berean, 3 maila aurrera eramateko, ezinbestekoa da 1 eta 2 mailak betetzea.

ESKAINTZA (2017)
1. MAILA: Testuak kontsultagai jartzea: Irakasgai bateko (edo batzuetako) dokumentuak Garaterm lan-ingurunera igotzea, Garaterm corpusean kontsultagai jartzeari begira. DEDIKAZIOA: 2 orduko saio presentzial 1 + lan pertsonala (GUZTIRA: 10 ordu)

2. MAILA: Aukeratutako irakasgaian norberak erabiltzen duen terminologia erreala lantzea eta termino-zerrenda eleaniztun bat egitea, Terminologia Zerbitzurako Online Sisteman (TZOS) kontsultagai jartzeari begira. DEDIKAZIOA: 6 ordu presentzial (2 orduko 3 saio) + tutorizartutako lan indibiduala (GUZTIRA: 60 ordu)

3. MAILA: Aukeratutako irakasgaiaren hiztegi terminologiko (definiziodun)a egitea, sarean argitaratzeko. Abiapuntua 2. mailan egindako termino-zerrenda eleaniztuna izango da. DEDIKAZIOA: 6 ordu presentzial (2 orduko 3 saio) + tutorizatutako lan indibiduala (GUZTIRA: 60 ordu)


(* Ezinbesteko erantzunak)

  Parte-hartzaileen datuak

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2017 ikasturterako IZEN-EMATEA (1, 2 eta 3 mailak)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  IRUZKINAK

  This is a required question