GKv en NGK gaan samen: wat wordt de naam van de nieuwe kerkgemeenschap?
Fijn dat u/jij mee wilt denken over de naam van de nieuwe kerkgemeenschap die D.V. zal ontstaan als de GKv en de NGK samengaan. Eerder al was er gelegenheid om nieuwe namen voor te dragen. De Regiegroep Hereniging legt nu na intern overleg uit de ingediende namen vier namen aan u/jou voor. Deze enquête is bedoeld om te peilen hoe geschikt u/jij deze vier namen vindt. De uitkomsten ervan worden door de Regiegroep gebruikt om een naam voor te dragen aan de synode en de landelijke vergadering van 2020.

Bij het selecteren uit de voorgestelde namen speelden voor de Regiegroep een aantal overwegingen een rol:

(1) We zoeken een ‘achternaam’ die past bij alle kerken. Veel kerken hebben al een 'voornaam', vaak die van het kerkgebouw. Steeds meer kerken kiezen een naam met een missie. Zo'n wervende naam is prachtig voor lokale gemeenten, die hiermee vaak iets eigens uitdrukken. Voor de nieuwe kerkgemeenschap zoeken we een ‘achternaam’ die past bij alle kerken.

(2) Belangrijk is ook: we zijn gereformeerde kerken. Dat typeert ons inhoudelijk en historisch. In de naam moet dat duidelijk zijn.

(3) Ten slotte: de naam moet ruimte geven aan andere kerken om aan te sluiten, nu of later. Dus niet een naam die alleen maar past bij dit samengaan van GKv en NGK. Want we bidden dat het daar niet bij blijft!

Op de website www.onderwegnaar1kerk.nl staat bij elk van de voorgestelde namen een korte toelichting.

We zijn allereerst heel benieuwd naar hoe geschikt u/jij de overgebleven namen vindt, maar ook naar de reden waarom, en dus is er gelegenheid om uw/jouw keuze te motiveren.

Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) *
Toelichting:
Your answer
Verenigde Gereformeerde Kerken (VGK) *
Toelichting:
Your answer
Gemeenschap van Gereformeerde Kerken (GGK) *
Toelichting
Your answer
Evangelische Gereformeerde Kerken (EGK) *
Toelichting
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service