MDRI - Tuyển dụng CBKS cho "Khảo sát qua Điện thoại – Tác động của COVID-19" - Vòng 3
Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới dự án "Khảo sát Qua Điện thoại – Tác động của COVID-19 lên Hộ Gia đình".
Hiện tại đã quá hạn nộp hồ sơ dự án.
Các bạn có thể tìm thông tin về tuyển dụng ĐTV ở trang web của MDRI hoặc facebook của MDRI.
Hi vọng được làm việc với các bạn trong thời gian tới.
This form was created inside of Mekong Development Research Institute. Report Abuse