Radioaktiivse kiirguse mõju inimorganismile
9.klassile koostatud ülesanne ühendab nii füüsikalist, keemilist kui ka bioloogilist ja geograafilist lähenemist radioaktiivsele kiirgusele. Küsimusi on alates ajaloolistest tuumakatastroofidest kuni kiirgusdoosi mõõteseadmeteni. Õpilase ülesandeks on leida vastused küsimustele, kasutades erinevaid usaldusväärseid allikaid. Töö on hindeline.
Head vastamist!
Nimi
Your answer
1.Teame ajaloost mitmeid tuumakatastroofe. Kirjelda neist kahte: a) mis aastatel ja kus toimusid; b) kirjelda nende tagajärgi
Your answer
2. Kas tänapäeva tuumaseadmed on ohutud? Mida peab silmas pidama tuumaelektrijaamade rajamisel?
Your answer
3. Millised tuumaelektrijaamad asuvad Eestile kõige lähemal?
Your answer
4. Millises riigis on enim tuumareaktoreid
5. Milline on kiirguse mõju inimorganismile? Kirjelda põhjalikumalt elundkondade kaupa.
Your answer
6. Mis on "kiiritushaigus"?
Your answer
7. Mis on biodoos? Kirjuta ka selle väärtus.
Your answer
8. Kuidas kaitsta end ülemäärase radioaktiivse kiirguse eest?
Your answer
9. Mis on dosimeeter?
Captionless Image
Your answer
10. Mis on looduslik kiirgusfoon?
Your answer
11. a)Milliseid keemilisi elemente sisaldab peamiselt Põhja-Eestis leiduv diktüoneemaargilliit? b)milline neist elementidest on radioaktiivne?
Your answer
12. Hoonete ehitusel tuleb arvestada pinnase radoonisisaldusega. Vaata Eesti radooniriski kaarti: https://www.envir.ee/sites/default/files/radoonikaart.pdf. Millises piirkonnas on radoonisisaldus suurim?
Your answer
13. Mis on süsiniku poolestusaeg ja milleks seda kasutatakse?
Your answer
Täname vastamast!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms