АНКЕТА
Уважаеми граждани на община Летница,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г.“, започва разработване на План за интегрирано развитие на община Летница за периода 2021-2027г.
Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Основните цели на плана са: подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на община Летница.
Общинска администрация Летница се обръща към Вас с молба да се включите активно в изработването на плана като попълните настоящата анкета.
Анкетата е анонимна, но в случай, че желаете да вземете участие в предстоящи обсъждания във връзка с разработването на плана, може да оставите Вашите координати в края на анкетата или да ни изпратите Вашите предложения на имейл: letnitsa@mail.bg.

Благодарим Ви за отделеното време!
1. Вашият пол е: *
2. Вашето образование е: *
3. Към коя група се определяте?: *
4. На каква възраст сте?: *
5. В каква посока се развива община Летница през последните седем години?: *
6. Запознати ли сте с приоритетите за развитие на община Летница?: *
7. Как според Вас се развива община Летница спрямо останалите общини в страната?: *
8. Как определяте икономическото състояние на община Летница?: *
9. В коя насока според Вас се регистрираха положителни промени в периода от 2014г. до 2020г.? /Можете да посочите до 3 отговора/: *
Required
10. В кои насоки според Вас се регистрира задълбочаване на проблемите в периода от 2014г. до 2020г.? /Можете да посочите до 3 отговора/: *
Required
11. На кои според Вас основни приоритети в бъдещото развитие на община Летница трябва да се обърне по-сериозно внимание? /Можете да посочите до 3 отговора/: *
Required
12. Кои фактори биха могли да допринесат за развитието на община Летница?: *
Required
13. Кои са най-изявените социални проблеми на територията на община Летница?: *
Required
14. Можете ли да посочите дейности, инициативи и проекти, резултатите от които биха се отразили благоприятно върху качеството на живот в община Летница?:
15. Кои са най-ценните ресурси на общината /природни и исторически обекти, културно наследство, чиста околна среда и др./, които трябва да бъдат съхранени и развити? *
16. Решението на кой проблем във Вашето населено място в община Летница налага да се вземат спешни мерки?
17. Кои според Вас трябва да бъдат приоритетните направления за икономическото развитие на общината през следващите седем години?
Важно
Много важно
Не е важно
Нямам мнение
Селско стопанство
Строителство
Хранително-вкусова/преработваща промишленост
Енергия и възобновяеми енергоизточници
Туризъм/хотелиерство и ресторантьорство
Търговия
Услуги в социалната, здравната и образователната сфера
Друго
Clear selection
Ако на въпроса сте отговорили с „Друго“, моля напишете Вашия отговор:
18. До какви основни тенденции води липсата на работни места на територията на община Летница?: *
Required
19. Ако имате роднини/приятели в чужбина, при какви условия смятате, че биха се върнали в община Летница? *
20. Какъв/и проект/и може да реализира община Летница съвместно със съседни общини, който/които да допринесе/сат за развитието на целия район? (Напишете имената на конкретните общини, проектна идея или сфера на партньорство.)
21. Може да направете допълнителни коментари, които смятате, че ще бъдат полезни при разработването на План за интегрирано развитие на община Летница за периода 2021-2027г.
Име, фамилия, телефон и/или електронна поща:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy