ZHVC - Inschrijfformulier
Zuidhollandse Vliegclub (ZHVC) Ledenregistratieformulier
Ondergetekende
Je voor- en achternaam *
(voor- en achternaam)
Your answer
Meldt zich aan als:
Kies hieronder het type lidmaatschap *
* AVL lidmaatschap: maximaal 10 lierstarts binnen 1 jaar. Geen sleepstarts. Contributie: € 245,- + € 10,- voor Logboekje en Theorieboek Zweefvliegen. Plus speciaal KNVvL-lidmaatschap voor 10 starts van € 15,-

Alle lidmaatschappen zijn geldig voor een periode van 12 maanden. Ingaande op het momet van inschrijven. Met uitzondering van het iFly-abonnement dat geldig is voor het lopende kalenderjaar. Als een AVL wordt omgezet in een (J/S)VL dan geldt dat ook met ingang van het moment van inschrijven voor het AVL en wordt de AVL-contributie in mindering gebracht op de (J/S)VL contributie.

Nadat de ledenadministrateur de aanmelding heeft verwerkt, zal ik een rekening ontvangen voor de contributie en deze binnen twee weken betalen. Pas nadat het te betalen bedrag op de rekening van de ZHVC is bijgeschreven, volgt de verdere afhandeling. Alle lidmaatschappen, behalve het AVL-lidmaatschap, hebben een opzegtermijn van twee (2) maanden. Door tussenkomst van de ZHVC-ledenadministrateur zal ik mij aanmelden als lid van de KNVvL, afdeling zweefvliegen, vanwege de verplichte WA-verzekering die bij het KNVvL-lidmaatschap is inbegrepen.
Ondergetekende verklaart voorts dat hem/haar bekend is, dat de ZHVC en de KNVvL tegenover leden, hun nabestaanden of rechtverkrijgenden nimmer aansprakelijk zijn voor schade welke bij, of in verband met zweefvliegen anderszins mocht worden toegebracht door henzelf, door personen voor wier handeling zij volgens de wet instaat, of door zaken welke zij onder hun toezicht hebben, een en ander onverschillig hoe de schade is toegebracht. (Toelichting: met dit laatste is bedoeld te zeggen dat claims tegen de ZHVC of de KNVvL niet gehonoreerd zullen worden indien er sprake is van schade. Hoe die schade is ontstaan en wie de vordering eventueel instelt, is in dit opzicht onbelangrijk).
Plaats *
Your answer
Datum *
MM
/
DD
/
YYYY
Handtekening *
Type je naam in HOOFDLETTERS ter ondertekening, door betaling van de contributie verklaar je je akkoord met bovenstaande.
Your answer
Onderstaande alleen in te vullen als aangemelde lid minderjarig is
Mede-ondergetekende verklaart aan het hierboven bedoelde aangemelde lid van de ZHVC c.q. KNVvL tot deze inschrijving te machtigen en bijstand te verlenen, respectievelijk deze inschrijving zelf voor bedoeld aangemelde lid te verrichten.
Relatie
Familienaam
Your answer
Voornaam/Voornamen
Your answer
Geboortedatum
MM
/
DD
/
YYYY
Adres
Your answer
Postcode
Your answer
Woonplaats
Your answer
Ondertekend te
Plaats van ondertekening
Your answer
Op
MM
/
DD
/
YYYY
Handtekening
Type uw naam in HOOFDLETTERS ter ondertekening. Door betaling van de contributie verklaart u zich akkoord met bovenstaande.
Your answer
Vul ook de hierna komende vragenlijst in
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms