แบบประเมินการใช้งาน Thai Pack for Revit® ปี 2021
ขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจดาวน์โหลด Thai Pack for Revit® ปี 2021 ไปใช้งาน คำแนะนำติชมของท่านจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากในการพัฒนา Thai Pack for Revit® เวอร์ชั่นถัดไปให้ดียิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันสร้าง BIM Community ในประเทศไทยให้เข็มแข็ง และยกระดับวงการก่อสร้างของเราให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
อาชีพ *
อายุ (ปี) *
ระบุตัวเลขเท่านั้น
เพศ *
คำใน Thai Pack for Revit® ที่แปลแล้วไม่เข้าใจ ความหมายเพี้ยน หรือต้องการให้ปรับการแปลใหม่ *
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งาน *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
ปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
ขั้นตอนการติดตั้ง
ความยาก-ง่ายในการใช้งาน
ด้านประสิทธิภาพของระบบ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
ปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
ความเร็วในการใช้งาน
ความถูกต้องแม่นยำ
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน
ด้านความสะดวก สวยงาม *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
ปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม
ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม
ด้านการแปลภาษา *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
ปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
คำแปลถูกต้อง
คำแปลเข้าใจง่าย สื่อความหมายที่ชัดเจน
ด้านคุณภาพของ Object ที่ติดตั้งมาให้ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
ปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
เป็น Object ที่จำเป็นต้องการใช้งาน
เป็น Object ที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะนำไปใช้งานต่อ
มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุก Category
ความพึงพอใจโดยรวม *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
ปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจโดยรวม
จุดเด่นของ Thai Pack for Revit® ปี 2021 *
จุดที่ต้องปรับปรุงของ Thai Pack for Revit® ปี 2021 *
ท่านมีแนวโน้มที่จะแนะนำให้เพื่อนของท่านใช้งาน Thai Pack for Revit® ปี 2021 มากน้อยแค่ไหน *
ไม่แนะนำอย่างแน่นอน
แนะนำอย่างแน่นอน
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of BIMobject. Report Abuse