แบบสำรวจความพึงพอใจ บริการสารสนเทศพระจอมเกล้าชุมพร
อุปกรณ์สารสนเทศ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ก เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องฉายLCD ชุดเครื่องขยายเสียง ทีวีทัสสกรีน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ *
เพศ *
วุฒิการศึกษาหรือกำลังศึกษา *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ
1 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
1.2 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
1.3 ให้บริการให้ด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
1.4 ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
2 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
2.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
2.3 จำนวนของอุปกรณ์ที่มีให้บริการ
3. ด้านอุปกรณ์สารสนเทศ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 อุปกรณ์มีความทันสมัย
3.2 มีอุปกรณ์ให้บริการครบทุกห้องเรียน
3.3อุปกรณ์เพียงพอกับความต้องการใช้งาน
3.4 อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
3.5 อุปกรณ์สารสนเทศสามารถเชื่อมต่อสื่อพื้นฐานได้ครบ
โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความพึงพอใจในภาพรวม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms