Ankieta dla uczestników Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce
Skąd się Pan(i) dowiedział(a) o ŚTPwM lub wydarzeniu, w którym Pan(i) uczestniczy? *
Który raz Pan(i) uczestniczy w ŚTPwM? *
Dlaczego zdecydował(a) się Pan(i) na udział w wydarzeniu organizowanym w ŚTPwM *
Które elementy programu ŚTPwM są z Pana(i) punktu widzenia najbardziej przydatne i najciekawsze? *
Required
Czy uczestnictwo w ŚTPwM wzbogaciło Pana(i) wiedzę, a pozyskane informacje mogą być przydatne w założeniu działalności gospodarczej? *
Czy dzięki uczestnictwu w ŚTPwM i pozyskanej wiedzy ma Pan(i) mniej obaw związanych z założeniem własnej firmy? *
Czy wydarzenie takie jak ŚTPwM wpływa pozytywnie na wzrost zainteresowania tematyką przedsiębiorczości młodych ludzi w Małopolsce? *
Czy zainspirowany(a) udziałem w ŚTPwM zamierza Pan(i) w ciągu najbliższego roku założyć własną firmę ? *
Jak ocenia Pan(i) dostępność i rozpowszechnienie informacji nt. ŚTPwM w skali od 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższą *
Jak ocenia Pan(i) zawartość informacyjną strony internetowej ŚTPwM w skali od 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższą *
Jak ocenia Pan(i) różnorodność i mnogość wydarzeń organizowanych w trakcie ŚTPwM w skali od 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższą *
Jak ocenia Pan(i) łatwość rejestracji i logowania się w celu uczestnictwa w wydarzeniach online w skali od 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższą *
Jaka forma organizacyjna byłaby najlepsza dla kolejnych edycji ŚTPwM? *
Jak Pan(i) ocenia wydarzenia ŚTPwM, które były prowadzone na platformie elearningowej/on-line/streamingowej? *
Jak ocenia Pan(i) poziom przedsiębiorczości mieszkańców w Małopolsce? *
Co Pana(i) zdaniem jest największą barierą związaną z zakładaniem własnej działalności? *
Płeć *
Wiek *
Wykształcenie *
Obecne zajęcie *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy