AOL Risk Sondaj
Si w ap aplike pou azil nan Etazini yo ak kounye a nan Tijuana, tanpri ranpli fòm sa a yo chèche konnen si ou kalifye pou youn nan pwogram nou yo. Ranpli fòm sa a PA enskri ou nan plan ofisyèl gouvènman an pou trete aplikasyon pou azil, nou se yon òganizasyon endepandan. SÈLMAN RANPLI YON F FORM POU MOUN ADILTE. Nenpòt kesyon tanpri kontakte telefòn lan 6641946209 ak 6647320303. Orè operasyon nou yo soti nan Lendi a Vandredi soti nan 9am a 5pm.
Non ak ti non *
Nasyonalite *
Dat nesans *
MM
/
DD
/
YYYY
Ki premye lang ou ye? (Si ou pale plis pase 1 lang tanpri ekri yo nan repons lan) *
Nan ki vil li ye? (Si w ap viv nan yon abri, mete non an) *
Ou itilize WhatsApp? *
Ki telefòn nou ka kontakte ou? Si ou gen plis pase yon nimewo telefòn tanpri lis yo tout *
Èske w te janm gen yon kesyon avèk nou? *
Ak kiyès wap vwayaje? Tanpri chwazi tout manm nan fanmi ou ke ou ap vwayaje avèk yo *
Required
Èske w se paran oswa gadyen tout minè k ap vwayaje avèk ou? *
Èske ou (oswa nenpòt nan moun ki vwayaje avèk ou) gen nenpòt kondisyon medikal, fizik oswa mantal? *
Required
Èske kounye a ou gen tretman oswa swen espesyal ki mansyone nan repons anvan an?
Èske kounye a ou gen tretman oswa swen espesyal ki mansyone nan repons anvan an? *
Kreyol: Èske ou gen fanmi nan Etazini ak ki moun ou gen yon relasyon? *
Kreyol: Si ou gen yon fanmi nan Etazini, tanpri endike relasyon an
Kreyol: Èske gen yon moun nan peyi Etazini ki ka resevwa li nan kay la? *
Si gen yon moun nan Etazini ki ka resevwa li, tanpri chwazi Estati Imigrasyon yo: *
Endike adrès konplè ak vil moun ki ka resevwa li Ozetazini. Si ou pa gen yon moun k ap resevwa ekri "NA" sèlman. *
Eske ou te janm Ozetazini? *
Eske ou te antre Ozetazini epi yo te retounen ou san yon manm fanmi ou? Sa vle di, yo te separe yon fwa andedan
Clear selection
Eske ou te resevwa yon Lòd Depòtasyon
Clear selection
Èske ou idantifye kòm yon pati nan kominote a LGBTQ +? LGBTQ + kominote a se moun ki idantifye kòm madivin, masisi, biseksyèl oswa transganr. *
Èske gen moun ki te eseye fè ou mal oswa fè ou mal nan dènye mwa a? *
Tanpri chwazi krim yo ke ou menm oswa fanmi ou te viktim nan Meksik: *
Required
Si ou an danje nan Meksik epi ou pa te mansyone li nan repons anvan yo, tanpri endike isit la:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Al Otro Lado. Report Abuse