Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB
http://erb.nlib.ee/

Austatud ERB-i kasutaja!

Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB on kasutajatele kättesaadav olnud kümme aastat. ERB registreerib Eestis kõigis keeltes ja välismaal eesti keeles avaldatud väljaanded, Eesti autorite teosed ja nende tõlked.

ERBil on palju kasutajaid, kuid me ei tea, kuidas andmebaasiga rahul ollakse, kus on kasutajate arvates peamised kitsaskohad ja milliseid täiendavaid teenuseid võiks andmebaas pakkuda. Nendele küsimustele vastuste saamiseks koostasime käesoleva küsimustiku.
Küsimustele vastamiseks kulub kuni 10 minutit. Kõik vastused jäävad anonüümseks ja Teie andmeid ei jagata kolmandate osapooltega.

Lugupidamisega
Teie Eesti Rahvusraamatukogu

Kuidas olete rahul andmebaasi kujundusega? *
Kuidas saite ERB-i olemasolust teada? *
valida võib mitu vastusevarianti
Required
Milliseid otsivõimalusi kasutate? *
ERB pakub andmete otsinguks mitmeid võimalusi. Märkige palun, mida olete kasutanud
kasutan sageli
kasutan harva
ei ole kasutanud
raske vastata
lihtotsing
täpsem otsing
otsitulemuste piiramine
valik esilehelt (raamat, ajalehed, noodid, jne.)
väljavõtted e kombineeritud kogumid
MARC-otsing
otsing autori järgi
otsing pealkirja järgi
otsing personaalia registrist
otsing märksõna järgi
otsing ilmumiskoha järgi
otsing kirjastuse järgi
otsing trükikoja järgi
otsing standardnumbrite registrist
otsing UDK registrist
Palun hinnake otsingu tulemusena leitud informatsiooni ammendavust *
Soovi korral lisage palun kommentaar
Your answer
Milliseid täiendavaid teenuseid olete kasutanud? *
ERB pakub kasutajale mitmesuguseid täiendavaid teenuseid. Palun märkige, milliseid neist olete kasutanud
Required
Kui sageli on juhtunud, et Teie otsitud teavikut ERB-is ei ole? *
Soovi korral lisage palun kommentaar
Your answer
Kas tunnete ERB-is puudust võimalusest... *
jah, tunnen
ei tunne
raske vastata
kirjeid alla laadida, et teistes süsteemides kasutada
leida põhjalikumat statistikat ERB-i kohta
näha väljaannete kaanepilte
saada kirje juurest otse e-raamatupoodidesse
näha infot ilmuma hakkavate väljaannete kohta
näha infot väljastatud ISBN/ISMN/ISSN numbrite kohta
saada infot riikliku trükitoodangustatistika kohta
tellida väljaannet Uued Eesti raamatud e-postile
Palun lisage veel ettepanekuid, kuidas ERB-i täiustada
Your answer
Palume mõned andmed Teie kohta:
Vanuserühm *
Põhiline õpingute, töö- või elukoht *
Palun märkige, millisel elualal töötate/tegutsete *
(saate märkida rohkem kui ühe vastuse)
Required
SUUR TÄNU! Soovi korral palun lisage veel ettepanekuid, kommentaare jm
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service