ลงทะเบียน ประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2560
Email address *
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. กรุณาลงทะเบียนโดยกรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าร่วมประชุมให้ครบถ้วน ก่อนกดปุ่ม ยืนยันและบันทึกข้อมูล
2. กรุณาลงทะเบียนตามพื้นที่ ภาคที่ระบุไว้ ตามสังกัดหน่วยงานของท่าน
3. ในวันประชุม กรุณาติดต่อ ณ จุดลงทะเบียนเพื่อรับป้ายชื่อและเอกสารการประชุม
4. ผู้เข้าอบรม ที่จะต่อใบประกอบวิชาชีพ หมดอายุ ปี 59-61 ต้องส่งใบสมัครแสดงความจำนงต่อสภาวิชาชีพ และต้องส่งบทความ พร้อมค่าสมัคร 1,000 บาท
หากมีข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียน หรือ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม กรุณาติดต่อ

ภาคอีสาน
คุณภานุวัตร์ อู๊ดปวง โทรศัพท์ 081-594-9765 Email bhanuwatradeer@gmail.com ID Line :bhanuwatradeer และคุณพลากร บุตรวงษ์ โทรศัพท์ 089-278-3629 Email : lecruz202@gmail.com ID Line : J13ck
ภาคใต้
คุณวรัทยา พรหมสุนทร โทรศัพท์ 081-6281717 Email warattaya_pear@hotmail.com ID Line : 081-6281717
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร
คุณจุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล โทร 098-380-1351 Email thaisocialworkcouncil@gmail.com

1.ระบุภาค และ รุ่นที่ เข้ารับอบรม ระบุพื้นที่ ตามหน่วยงานที่ท่านปฎิบัติ *
2.เลขบัตรประชาชน *
Your answer
3.ที่อยู่บ้านเลขที่ ที่ติดต่อได้ *
Your answer
4.หมู่ *
Your answer
5.ตำบล *
Your answer
6.อำเภอ *
Your answer
7.จังหวัด *
8.คำนำหน้าชื่อ *
9.ชื่อ *
Your answer
10.นามสกุล *
Your answer
11.วัน เดือน ปี เกิด (ตัวอย่าง 12/10/2509) *
Your answer
12.โทรศัพท์มือถือ ( ตัวอย่าง 081-2625464) *
Your answer
13.โทรสาร (ตัวอย่าง 043-336789)
Your answer
14.ท่านเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต *
15. เลขทะเบียนใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ในกรณีที่ตอบใช่) *
Your answer
16.ว/ด/ป หมดอายุใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ตัวอย่าง 9/7/2562) กรณีหมดอายุ59 *
Your answer
17.วุฒิการศึกษาที่จบ *
18.ตำแหน่ง *
19. ตำแหน่งทางวิชาการ *
20.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ *
21.ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์กี่ปี *
Your answer
21.1 วันทีดำรงตำแหน่งนักสังคมก่อนหรือหลัง 6 มิย.56 *
22.จังหวัดระบุตามสถานที่ทำงาน *
24.สถานที่ปฏิบัติงาน (ตัวอย่าง โรงพยาบาลขอนแก่น) *
Your answer
25.กรม กอง ต้นสังกัด *
26.กระทรวงที่สังกัด *
27.ความต้องการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
28.ประเภทการเข้าร่วมประชุม *
ฟรีค่าลงทะเบียน และไม่รับลงทะเบียนหน้างานลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ เมลล์ท่าน และเวบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ขอให้ท่านเปิดเมลล์ และ รับทราบข้อมลข่าวสารทางเมลล์และ เวปสภาวิชาชีพ
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms