Chúng Tôi Muốn Nghe Ý Kiến của Quý Vị (Vietnamese)
Disability Rights California là hệ thống Bảo Vệ và Biện Hộ của California, một tổ chức phi lợi nhuận có chức năng biện hộ, giáo dục, điều tra và tranh tụng nhằm nâng cao và bảo vệ các quyền của công dân khuyết tật tại California. Chúng tôi tưởng tượng ra một thế giới đa dạng, phong phú, không có rào cản, tôn trọng từng cá nhân và ý kiến của họ. Trong thế giới này, tất cả người khuyết tật đều nhận được các quyền và cơ hội bình đẳng, phẩm giá, lựa chọn, sự độc lập và không bị lạm dụng, thờ ơ và phân biệt đối xử.
Chúng tôi muốn biết ý kiến của quý vị trong quá trình xem xét và sửa đổi những ưu tiên trong công việc của chúng tôi trong năm năm tới.  Vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị đồng ý rằng các công việc chúng tôi liệt kê trong kế hoạch hiện tại là quan trọng và nếu có các vấn đề khác liên quan đến khuyết tật mà quý vị muốn chúng tôi cân nhắc giải quyết. Quý vị có thể xem các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn hiện tại của chúng tôi như mô tả trong Chương Trình Dịch Vụ Biện Hộ 2018-2022 tại:
https://www.disabilityrightsca.org/what-we-do/strategic-plan

Quý vị có thể cho chúng tôi biết những điều quan trọng bằng cách trả lời các câu hỏi bên dưới. Nếu quý vị cần trợ giúp, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (800) 776-5746 và nói “Tôi cần trợ giúp về bản khảo sát”.

Chúng tôi cần phản hồi của quý vị chậm nhất vào ngày 12 tháng 4 năm 2019

1. Vấn đề lớn nhất của người khuyết tật hiện nay là gì?
Your answer
2. Điều quan trọng nhất mà Disability Rights California cần cải thiện trong năm tới là gì?
Your answer
3. Đâu là điều quý vị lo lắng nhất và có ảnh hưởng tới người khuyết tật?
Your answer
4. Đâu là các dịch vụ DRC quan trọng nhất đối với quý vị? Chúng tôi có nên cung cấp thêm dịch vụ mới hoặc khác biệt không?
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service