ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ
ประกาศโรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ เปิดช่องทางใหม่ในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา กับระบบสมัครเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่น้องๆนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่สามารถเดินทางมากรอกใบสมัครด้วยตนเองได้
หากต้องการเดินทางมาสมัครด้วยเองสามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนโรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ ตั้งอยู่เลขที่ 115/1 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180 โทร. 074-603705-6, 081-7386395, 081-8986017 www.isls.ac.th E-mail : islamsart@gmail.com
ประสงค์สมัครเข้าเรียนชั้น
ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน
คำนำหน้าชื่อนักเรียน
ชื่อนักเรียน
*ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ (ตัวอย่างเช่น สมชาย รักดี)
Your answer
สกุลนักเรียน
Your answer
วัน/เดือน/ปีเกิด
MM
/
DD
/
YYYY
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
*พิมพ์โดยไม่ต้องเว้นวรรค (ตัวอย่างเช่น 1111111111111)
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบันนักเรียน
*แนะนำให้กรอกข้อมูลให้ครบ (เลขที่ /หมู่/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด/รหัสไปรษณีย์)
Your answer
โทร
*แนะนำผู้ปกครองที่มีเบอร์ติดต่อมากกว่า 1 เบอร์ ให้ใส่เครื่องหมาย( / ) คั้นกลางระหว่างหมายเลข
Your answer
สำเร็จการศึกษาระดับ
*ระบุการศึกษาที่สำเร็จล่าสุดก่อนจะมาสมัครเรียนที่นี้ /กรณีนักเรียนย้ายเข้าเลือก "อื่นๆ"
ย้ายเข้าศึกษาระดับชั้น
*คำถามนี้กรอกเฉพาะนักเรียนที่ย้ายเข้า เท่านั้น
ระบุชื่อเพื่อนที่ต้องการพักหอพักเดียวกัน
*กรณีมีเพื่อนที่รู้จักสามารถระบุชื่อ เพื่อให้ครูหอพักจัดให้พักห้องพักเดียวกัน
Your answer
ระบุไซส์เสื้อนักเรียน
ระบุไซส์กางเกงนักเรียน
ข้อมูลบิดา
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
Your answer
คำนำหน้าชื่อบิดา
ชื่อบิดา
Your answer
สกุลบิดา
Your answer
อายุ
Your answer
อาชีพ
Your answer
สถานะภาพของบิดา
ข้อมูลมารดา
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
Your answer
คำนำหน้าชื่อมารดา
ชื่อมารดา
Your answer
สกุลมารดา
Your answer
อายุ
Your answer
อาชีพ
Your answer
สถานะภาพของมารดา
สถานะภาพของครอบครัว
ข้อมูลผู้อุปการะ (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่ในการปกครองของบิดามารดา)
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
Your answer
คำนำหน้าชื่อผู้อุปการะ
ชื่อผู้อุปการะ
Your answer
สกุลผู้อุปการะ
Your answer
อายุ
Your answer
อาชีพ
Your answer
ลงชื่อผู้แนะนำการสมัครเรียน
*กรณีมาสมัครด้วยตนเองไม่ต้องระบุผู้แนะนำ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms