Enkät för föreningar och organisationer
Bästa Mellersta Österbottens förenings- eller organisationsrepresentant,

Föreningarna med i förändringen i Mellersta Österbotten -projektet började hösten 2017 sin verksamhet för landskapets föreningar och organisationer. Projektets främsta mål är att säkra föreningarnas position och verksamhet, förtydliga föreningsfältets verksamhet och utveckla kommunikationen med hjälp av digitala möjligheter. Vi strävar specifikt efter att stöda föreningarna och organisationerna i dom pågående stora förändringarnas, landskaps-, social- och hälsovårdsreformens tid, så att föreningarnas och organisationernas viktiga roll tas i beaktande även i fortsättningen.

För att vi ska kunna erbjuda rätt typ av stöd och kunna rikta stödet till rätt behov, samlar vi nu med hjälp av denna enkät aktuell information om samarbetet mellan föreningar och kommuner, föreningar och landskap samt föreningarnas ömsesidiga samarbete. Vårt mål är att uppnå omfattande information om hela Mellersta Österbottens föreningsfält. Av denna orsakt är det väldigt viktigt att just du svarar på enkäten och berättar om din förenings situation.

Enkäten besvaras specifikt för varje förening, och besvarandet förutsätter kunskap om föreningens verksamhet och styrelse. Vi önskar att enkäten besvaras av den person som bäst är insatt i föreningens verksamhet. Vi använder ordet förening i enkäten, men syftar ändå på alla tredje sektorns aktörer. Enkäten kan besvaras fram till den 28.2.2019.
Denna enkät är en uppföljning till enkäten som genomfördes våren 2018.

Tack för dina värdefulla svar! Med hjälp av dem kommer vi närmare en välmående och jämlik Mellersta Österbotten.

Ifall du har frågor gällande enkäten, kan du kontakta integrationsagent Hilkka Lehtinen per e-post på hilkka.lehtinen@siltakokkola.fi eller per telefon (vardagar kl 9-15) på telnr. 0401439729. Ifall du har frågor gällande själva projektet, kan du kontakta organisationsagent Nora Birkman per e-post nora.birkman@siltakokkola.fi eller per telefon på telnr. 0401429157.

1. Föreningens namn *
Your answer
2. Föreningens hemort eller geografiska placering i landskapet: *
3. Yhdistyksellä on toimintaa seuraavilla paikkakunnilla: *
4. Svararens roll i föreningen: *
5. I hur många föreningar är du för tillfället:
1
2
3
4
5 eller mera
Medlem
Förtroendeman
Annan volontär
6. Föreningens struktur: *
7. Styrelsemedlemmarna i föreningen är: *
Required
8. Föreningen representerar följande sektor: *
9. Föreningen har följande verksamhet: *
Varje vecka
Månatligen
Årligen
Färre än årligen
Har ej
Vägledning och rådgivning (även konsultering)
Individuellt stöd (t.ex. stödpersonsverksamhet)
Gruppstöd (t.ex. kamratstöd)
Evenemang (t.ex. kurser, skolningar, seminarier, tävlingar)
Hobby-, rekreation-, och klubbverksamhet
Öppen mötesplats (t.ex. temacafé)
Internationell verksamhet
Läger- och semesterverksamhet
Testningar och mätningar
Utflykter och resor (även studieresor)
10. Sammanfatta med några meningar syftet med er förenings verksamhet: *
Your answer
11. Föreningens medlemsantal: *
Your answer
12. Antalet volontärer i föreningen: *
Your answer
13. Antalet anställda i föreningen: *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service