Štafeta na vozíku 18:00
registrace na akci "Štafeta na vozíku"
Jméno *
Your answer
Příjmení *
Your answer
E-mail *
Your answer
Město *
Your answer
Odkud jste se o nás dozvěděli?
Souhlas subjektu údajů
Vyplněním tohoto formuláře uděluji Spolku Trend vozíčkářů Olomouc, se sídlem Lužická 101/7, 779 00 Olomouc, IČO: 61984680, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2914, emailový kontakt: trend@trendvozickaru.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
- jméno,
- příjmení,
- emailová adresa

2. Účelem zpracování osobních a zvláštních údajů je:
registrace na akci "Štafeta na vozíku" a zasílání newsletterů k této akci

3. Doba zpracování osobních údajů je:
Dva roky, případně dříve po podání žádosti o výmaz

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
(v rámci použití Google Forms)

Odesláním tohoto formuláře, Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o registraci na akci "Štafeta na vozíku," což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
• při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms