Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących poza granicami Polski - 2020.
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Polonijne Centrum Nauczycielskie
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety służącej przygotowaniu oferty szkoleniowej na bieżący rok, skierowanej do nauczycieli uczących języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim poza granicami państwa polskiego.
Wypełnienie ankiety zapewne zajmie Państwu kilka cennych minut. Zespołowi ORPEG PCN pozwoli zaś przygotować szkolenia, zorganizować kursy odpowiadające konkretnym potrzebom edukacyjnym polskich nauczycieli pracujących poza Polską.
1. Podaj pełną nazwę placówki oświatowej.
*
Your answer
2. Wskaż kraj, w którym funkcjonuje w/w placówka oświatowa.
Inny kraj, jaki?
Your answer
3. Zaznacz rodzaj placówki oświatowej.
*
Required
Inna placówka, jaka?
Your answer
4. Zaznacz funkcje jakie sprawujesz, przedmioty, których uczysz.
*
Required
Inna pełniona funkcja / inny nauczany przedmiot.
Your answer
5. Zaznacz wiek uczniów.
*
Required
6. Zaznacz poziom kompetencji językowych uczniów.
*
Required
7. Wskaż najbardziej pożądane formy wsparcia metodycznego nauczycieli polonijnych.
Prosimy określić potrzeby od 1- najmniej interesuje do 6 – najbardziej interesuje.
Konferencje metodyczne. *
najmniej interesuje
najbardziej interesuje
Warsztaty i szkolenia stacjonarne. *
najmniej interesuje
najbardziej interesuje
Wykłady on-line. *
najmniej interesuje
najbardziej interesuje
Szkolenia on-line. *
najmniej interesuje
najbardziej interesuje
Grupa wsparcia na platformie kursy.orpeg.pl. *
najmniej interesuje
najbardziej interesuje
Porady indywidualne (telefon, internet). *
najmniej interesuje
najbardziej interesuje
Lekcje otwarte. *
najmniej interesuje
najbardziej interesuje
Inne, jakie?
Your answer
8. Zaznacz tematykę z zakresu zarządzania szkołą, którą chcesz doskonalić w trakcie szkoleń.
9. Zaznacz umiejętności metodyczne, które chcesz doskonalić w trakcie szkoleń.
10. Zaznacz zakresy wiedzy psychologicznej, które chcesz doskonalić w trakcie szkoleń.
11. Zaznacz zakresy wiedzy przedmiotowej, które chcesz doskonalić w trakcie szkoleń prowadzonych przez ORPEG PCN.
12. Wskaż zagadnienia, które są szczególnie ważne do realizacji w trakcie szkoleń.
Prosimy określić od 1 - najmniej ważnych do 6 – najbardziej ważnych.
Metodyka pracy w edukacji wczesnoszkolnej. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Metodyka nauczania języka polskiego. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Metodyka nauczania wiedzy o Polsce. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Gry i zabawy w edukacji wczesnoszkolnej. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Dwujęzyczność jako skarb. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Metody aktywizujące w nauczaniu. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Logopedia – diagnostyka i wsparcie ucznia. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Motywacja uczniów i rodziców. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Zarządzanie szkołami. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Ćwiczenia usprawniające naukę czytania. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Ćwiczenia usprawniające naukę pisania. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Praca z dzieckiem z dysfunkcjami. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Komiks jako pomysł na lekcje. *
(aktualizacja wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu)
najmniej ważne
najbardziej ważne
Nauczanie metodą dramy. *
(aktualizacja wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu)
najmniej ważne
najbardziej ważne
Spektakl i film w edukacji polonistycznej. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Spektakl i film w edukacji historycznej. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Polskie tradycje i zwyczaje. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Dydaktyka medialna. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi TIK. *
najmniej ważne
najbardziej ważne
Prawo autorskie w edukacji.
najmniej ważne
najbardziej ważne
13. Jaki termin szkolenia stacjonarnego byłby dla Państwa najkorzystniejszy?
Your answer
14. Inne potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, jakie?
Your answer
15. Dodatkowe informacje – co chcieliby Państwo nam powiedzieć?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy