Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus Suomen museokentällä
22 responses
Loading...
Loading responses…
1. Mitä organisaatiota edustat?
No responses yet for this question.
2. Kuinka monta vakituista henkilöä organisaatiossa työskentelee?
No responses yet for this question.
3. Mikä on organisaationne vuosittainen budjetti?
No responses yet for this question.
4. Onko organisaatiollanne kokemusta virtuaalitodellisuudesta tai lisätystä todellisuudesta?
No responses yet for this question.
Kokemuksia teknologioista
1. Olemme käyttäneet seuraavia laitteita:
No responses yet for this question.
2. Olemme hyödyntäneet VR-tai AR-teknologiaa...
No responses yet for this question.
3. Olemme hyödyntäneet teknologioiden yhteydessä...
No responses yet for this question.
Sovellusten rahoitusmallit
1. Paljonko olette käyttäneet rahaa VR- tai AR-teknologiaan perustuviin ratkaisuihin per toteutus?
No responses yet for this question.
2. Oletteko toteuttaneet VR- tai AR-ratkaisuja organisaation perusrahoituksella vai projektirahoituksella?
No responses yet for this question.
4. Millaisia sovelluksia olette toteuttaneet?
No responses yet for this question.
3. Minkä toimijan tai toimijoiden kanssa olette tehneet yhteistyötä?
No responses yet for this question.
5. Oletteko tehneet sponsoriyhteistyötä?
No responses yet for this question.
Sponsoriyhteistyö
1. Minkälaista sponsoriyhteistyötä olette tehneet?
No responses yet for this question.
Virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus ja yleisö
1. Palaute sisällöistä on ollut positiivista
No responses yet for this question.
2. Palaute laitteista on ollut positiivista
No responses yet for this question.
3. Laitteet kestävät hyvin käyttöä
No responses yet for this question.
4. Sisällöt kestävät hyvin käyttöä
No responses yet for this question.
5. Yleisö odottaa AR- tai VR-sovelluksia osana museovierailua
No responses yet for this question.
6. Asiakkaat osaavat käyttää uusia teknologioita vaivatta
No responses yet for this question.
Omaksuimme teknologian, koska...
1. Teknologialla on uutuusarvoa
No responses yet for this question.
2. Organisaatiolla oli valmiita sisältöjä, joita pystyttiin teknologian avulla hyödyntämään
No responses yet for this question.
3. Laitteet olivat kohtuuhintaisia
No responses yet for this question.
4. Laitteet olivat helppoja omaksua ja ottaa käyttöön
No responses yet for this question.
5. Löytyi sopiva yhteistyökumppani
No responses yet for this question.
6. Halusimme kokeilla uutta toimintamallia
No responses yet for this question.
7. Asiakkaat toivovat elämyksellisempää kokemusta
No responses yet for this question.
Ei kokemusta virtuaalitodellisuudesta tai lisätystä todellisuudesta
1. Onko museossasi suunniteltu joko virtuaalitodellisuuden tai lisätyn todellisuuden hyödyntämistä?
No responses yet for this question.
Suunnitelmissa hyödyntää lisättyä todellisuutta, virtuaalitodellisuutta tai molempia
1. Olette suunnitelleet käyttävänne...
No responses yet for this question.
3. Haluatte hyödyntää lisätyn todellisuuden tai virtuaalitodellisuuden avulla erityisesti...
No responses yet for this question.
4. Missä olette harkinneet VR-tai AR-teknologian hyödyntämistä?
No responses yet for this question.
Haluamme omaksua uuden teknologian käyttöömme, koska...
1. Teknologialla on uutuusarvoa
No responses yet for this question.
2. Organisaatiolla oli valmiita sisältöjä, joita pystyttiin teknologian avulla hyödyntämään
No responses yet for this question.
3. Teknologia oli kohtuuhintaista
No responses yet for this question.
4. Teknologia oli helppoa omaksua ja ottaa käyttöön
No responses yet for this question.
5. Löytyi sopiva yhteistyökumppani
No responses yet for this question.
6. Halusimme kokeilla uutta toimintamallia
No responses yet for this question.
7. Asiakkaat toivovat elämyksellisempää kokemusta
No responses yet for this question.
Virtuaalitodellisuus (VR) – yleisiä väittämiä
1. VR-teknologia soveltuu hyvin yleisötyöhön (museopalvelut)
No responses yet for this question.
2. VR-teknologia soveltuu hyvin näyttelytyöhön
No responses yet for this question.
3. VR-teknologia soveltuu hyvin kokoelmatyöhön
No responses yet for this question.
4. VR-teknologia parantaa kokoelmien käytettävyyttä (esim. kuva-, esine- ja arkistokokoelmat)
No responses yet for this question.
5. VR-sisällöntuotanto on kohtuuhintaista
No responses yet for this question.
6. VR-sisällöntuotannon hinta-laatusuhde on hyvä
No responses yet for this question.
7. VR-teknologian hyödyntäminen museotyössä lisääntyy tulevaisuudessa
No responses yet for this question.
Virtuaalitodellisuus ja yleisöt
1. VR-teknologia edistää kulttuuriperinnön saavutettavuutta
No responses yet for this question.
2. VR-teknologian avulla voidaan aktivoida tai saavuttaa uusia kohderyhmiä
No responses yet for this question.
3. VR-teknologia parantaa vuorovaikutusta yleisön kanssa
No responses yet for this question.
4. VR-teknologia elävöittää ja havainnollistaa erilaisia sisältöjä
No responses yet for this question.
5. VR-teknologian avulla voidaan hyödyntää viihteellisiä tai pelillisiä elementtejä
No responses yet for this question.
Lisätty todellisuus (AR) – yleisiä väittämiä
1. AR-teknologia soveltuu hyvin yleisötyöhön (museopalvelut)
No responses yet for this question.
2. AR-teknologia soveltuu hyvin näyttelytyöhön
No responses yet for this question.
3. AR-teknologia soveltuu hyvin kokoelmatyöhön
No responses yet for this question.
4. AR-teknologia parantaa kokoelmien käytettävyyttä (esim. kuva-, esine- ja arkistokokoelmat).
No responses yet for this question.
5. AR-sisällöntuotanto on kohtuuhintaista
No responses yet for this question.
6. AR-sisällöntuotannon hinta-laatusuhde on hyvä
No responses yet for this question.
7. AR-teknologian hyödyntäminen museotyössä lisääntyy tulevaisuudessa
No responses yet for this question.
Lisätty todellisuus ja yleisöt
1. AR-teknologia edistää kulttuuriperinnön saavutettavuutta
No responses yet for this question.
2. AR-teknologian avulla voidaan hyödyntää viihteellisiä tai pelillisiä elementtejä
No responses yet for this question.
3. AR-teknologian avulla voidaan aktivoida tai saavuttaa uusia kohderyhmiä
No responses yet for this question.
4. AR-teknologia parantaa vuorovaikutusta yleisön kanssa
No responses yet for this question.
5. AR-teknologia elävöittää ja havainnollistaa erilaisia sisältöjä
No responses yet for this question.
Tulevaisuus
1. Näettekö VR- tai AR -teknologioilla tulevaisuutta museotyössä?
No responses yet for this question.
2. Pystyvätkö VR- ja AR-teknologiat parantamaan museoelämystä? Miksi? Miksi ei?
No responses yet for this question.
3. Pystyvätkö VR- ja AR-teknologiat parantamaan museotyötä? Miksi? Miksi ei?
No responses yet for this question.
4. Otatteko uusia ratkaisuja käyttöön seuraavan vuoden aikana?
No responses yet for this question.
5. Aloitatteko uusien ratkaisujen kehittämisen seuraavan vuoden aikana?
No responses yet for this question.
6. Paljonko olisitte valmiita käyttämään rahaa VR- tai AR-teknologiaan perustuviin ratkaisuihin
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service
.