Dags för helårsuppföljning verksamheter 2018!
Varje år i juni och december ber vi lokalföreningsstyrelserna och verksamhetsledarna att uppge vad ni har gjort under den gångna terminen. Nu är det dags igen! Vi behöver din hjälp för att få rätt information om den verksamhet som du är verksamhetsledare för.

Senast söndag den 6 januari vill vi att ni har skickat in enkäten.

Varför behöver ni fylla i enkäten?
- Era svar är superviktiga för att vi ska kunna ta fram en bild av vad Röda Korsets Ungdomsförbund har gjort under 2018!
- Er uppföljning berättar om hur vi möter barn och unga. Det gör att vi kan driva påverkansarbete och göra olika kampanjer genom det ni ser i verksamheterna.
- Ni får se hur ni ligger till inför kommande år. Behöver ni rekrytera fler? Är det något viktigt ni behöver prata med er lokalföreningsstyrelse eller personalen om?
- Förbundsstyrelsen får information om ert fantastiska arbete och vi i organisationen ser hur vi ligger till mot våra uppsatta mål.
- Svenska Röda Korset (som är vår största finansiär) får information om hur pengarna används .

Tänk på att:
- När vi frågar om t.ex. antal frivilliga så menar vi inte bara de som ni har just nu, utan ALLA som varit aktiva, från juli fram tills nu. Alltså ÄVEN de som kanske inte är aktiva längre, men som har varit det tidigare under perioden.
- Alla frågor är obligatoriska att fylla i. Om ni inte har en viss aktivitet så skriver ni Nej.
- Om ni har något möte eller verksamhet inplanerat EFTER att ni har fyllt i helårsuppföljningen men INNAN den 31:a december, räkna med det också och och uppskatta hur många som kommer att delta.

Vill du ha hjälp att fylla i formuläret? Hör av dig till din kontaktperson bland personalen eller rkuf@redcross.se.

Kärlek & Respekt!
Email address *
1. Namn på lokalförening: *
2. Namn på dig som skickar in uppföljningen: *
Your answer
3. Din mailadress: *
Your answer
4. Ditt telefonnummer: *
Your answer
5. Citat från uppföljningen kan komma att användas i publikationer inom ungdomsförbudet, tex helårsuppföljning och verksamhetsberättelse. Är det okej att vi citerar det du skriver här? *
6. Vilken typ av verksamhet bedriver ni? *
*
Om du kryssat i "Annat", skriv gärna kort vilken typ av verksamhet ni bedriver.
Your answer
7. Namn på verksamheten: *
Ibland kan en förening ha flera av samma typ av verksamhet. Ifall er verksamhet inte har något namn, beskriv istället exakt var någonstans er verksamhet hålls.
Your answer
8. Hur många verksamhetsledare finns det just nu i verksamheten? *
9. Har alla verksamhetsledare gått verksamhetsledarutbildningen? *
Required
*
Om nej, vad beror det på?
Your answer
10. Beskriv kort vad verksamheten har gjort under perioden 1 juli till 31 december: *
Inklusive vanlig verksamhet, teambuildings-aktiviteter och planeringsmöten mm.
Your answer
11. Totalt hur många personer har varit frivilliga i verksamheten? *
Inte bara de som är aktiva just nu, utan ALLA som varit aktiva underperioden 1 juli till 31 december. Alltså ÄVEN de som kanske inte är aktiva längre, men som har varit det tidigare under perioden.
Your answer
12. Hur mycket tid har ni som är frivilliga lagt ner på verksamheten? *
Uppskatta hur mycket tid ni i verksamheten har lagt ner på ert arbete under perioden 1 juli - 31 december. Börja med att räkna ut tiden genom att se hur många träffar ni har haft under hösten, hur många frivilliga som deltog, och hur lång tid det tog. Till exempel ger 2 möten på 2 timmar där 4 frivilliga deltog 2x4x2=16 timmar. Kom ihåg att även räkna tiden utanför den vanliga verksamheten, till exempel restid, planeringstid, tid att svara på mail och tid att delta eller hålla i utbildningar. Svara i hela timmar, avrunda uppåt.
Your answer
13. Hur många träffar har ni haft? *
Mellan 1:a juli och 31:a december. Exempel: En läxhjälp som har haft 6 läxhjälpstillfällen samt 2 planeringsträffar fyller i 8 träffar.
14. Hur många nya har blivit frivilliga under perioden 1 juli till 31 december? *
15. Hur många UNIKA deltagare har deltagit i verksamheten? *
Vi vill veta hur många deltagare verksamheten har träffat under perioden 1 juli-31 december. Det oavsett om deltagaren har deltagit vid ett tillfälle eller samtliga träffar. Har en person varit med varje gång så ska hen räknas endast 1 gång. Med deltagare menar vi målgruppen för verksamheten.
16. Hur många i frivilliggruppen har genomgått någon utbildning? *
Antal som gått en specifik utbildning. Gäller under perioden 1 juli till 31 december.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ideologiutbildning
Verksamhetsledarutbildning
Läxhjälpsutbildning
Jourhavande kompisutbildning
Frukostklubbsutbildning
Kompisgruppsutbildning
17. Har ni i verksamheten hållit några utbildningar på egen hand? *
Gäller under perioden 1 juli till 31 december.
Required
*
Om ni har kryssat i "övrig utbildning" ovan, vänligen specificera vilken. Om ni inte har kryssat i "övrig utbildning", skriv "Nej" nedan.
Your answer
18. Har ni i verksamheten sökt någon extern finansiering? *
Om ja, vilka bidrag har ni sökt (oavsett om ni fick bidraget eller inte)? Om ni inte har sökt externa bidrag, uppge gärna varför.
Your answer
19. Använder ni föreningshandboken? *
Om ja, ange gärna på vilket sätt den fungerade som stöd. Om nej, varför inte? Saknas det något?
Your answer
20. Hur upplever ni stödet från styrelsen? *
Till exempel tid, kontaktvägar, form och innehåll. Vad skulle kunna förbättra stödet?
Your answer
20. Hur upplever ni stödet från ungdomsförbundets personal? *
Till exempel tid, kontaktvägar, form och innehåll. Vad skulle kunna förbättra stödet?
Your answer
21. Känner ni till och använder ni er av riktlinjerna för er verksamhet? *
Om ja, hur har ni använt er av dessa? På vilket sätt ser ni till att alla känner till dem? Om nej, varför inte?
Your answer
22. Har ni inom verksamheten rekryterat några frivilliga under perioden 1 juli till 31 december? *
Om ja, hur har det gått? Hur många har ni rekryterat?
Your answer
23. Är det något som har varit extra minnesvärt under denna period som ni vill lyfta? *
Är det något som ni är stolta över, som ni eller en verksamhet har gjort väldigt bra? Vad tycker ni är allra bäst med er verksamhet?
Your answer
24. Har ni haft några särskilda utmaningar med/inom verksamheten under perioden 1 juli-31 december? *
Your answer
25. Övrigt du vill informera eller berätta om: *
T.ex. någon annan viktig insats ni har gjort, behov av extra stöd
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service