Enquete voor leidinggevenden, hrm-adviseurs, docenten en loopbaanbegeleiders
Deze enquete is opgesteld door het project SoftSkills4EU, We richten ons op de ontwikkeling van hulpmiddelen voor het ontwikkelen, valideren en certificeren van Soft skills. Zie ook www.softskills4.eu.
De gegevens die we verzamelen via deze enquete zullen uitsluitend gebruikt worden voor de projectdoelen van het SoftSkills4EU project(2018-1-SI01-KA204-047088), in geanonimiseerde vorm.
Ze worden louter gebruikt bij het helpen opstellen van een soft skills raamwerk en daarbij passende hulpmiddelen voor het valideren en certificeren ervan. De gegevens van uw organisatie zullen dan ook niet worden gedeeld met andere partijen. Geanonimiseerde resultaten zullen in april 2019 worden gepubliceerd op onze website.


Alvast erg bedankt voor uw medewerking!

Team
SoftSkills4EU


Ons privacybeleid:
https://softskills4.eu/wp-content/uploads/2019/01/GDPR-SoftSkills4EU-General-conditions_.pdf

Naamloze titel
1. Uw organisatie (optioneel)
Your answer
2. Binnen welke sector valt uw organisatie? *
Your answer
3. Uw functie binnen de organisatie *
4. Omvang van de organisatie *
5. Op welke wijze stelt u Soft skills vast bij het werven van medewerkers? *
Required
6. Op welke wijze worden Soft skills vastgesteld bij uw organisatie? *
Required
7. Wordt rekening gehouden met Soft skills bij de toewijzing van taken en functies in uw organisaties?
8. Open vraag: Welke problemen spelen bij het recruteren van een kandidaat?
Your answer
9. Welke vaardigheden of factoren vindt u van belang bij het recruteringsproces? *
Required
10. Welke Soft skills vindt u vooral belangrijk bij het werven van nieuwe employees? *
Required
In welke mate vindt u een soft skill relevant?(graag een keuze 1-10 op elke regel)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
aanpassingsvermogen
communicatieve vaardigheden
creatief denken
conflicthantering
samenwerken in een team
netwerken
interculturele sensitiviteit
klantgerichtheid
leiderschap
flexibiliteit
probleemoplossend vermogen
kritisch denken
stressbestendigheid
motivatie en zelfontwikkeling
onderhandelingsvaardigheid
verantwoordelijkheidsgevoel
presentatieskills
organisatorisch vermogen
anders
12. Valt u bij medewerkers, gebrek aan één of meer Soft skills op? Zo ja, welke
Your answer
13. Zou u het nuttig vinden om te kunnen beschikken over hulpmiddelen om bij huidige en toekomstige medewerkers hun Soft skills te kunnen testen en te certificeren? *
14. Heeft u medewerkers die afkomstig zijn uit het buitenland? *
15. Wat zijn de grootste obstakels bij een sollicitatie voor potentiële medewerkers uit het buitenland?
Your answer
16. Hoe zou het sollicitatieproces daarvoor kunnen worden aangepast?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service