แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง
คำชี้แจง แบบสอบถามออนไลน์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ภัยแล้งแล้ง(http://reg2.pwa.co.th/droughtwater/)
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแลเว็บไซต์ กปภ.ข.2 ได้พัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ขอความความร่วมมือตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาการใช้งาน ข้อขัดข้องต่าง ๆ และเป็นการรวบรวมข้อมูลนำไปวิเคราะห์ แก้ไข เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนา ให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการต่อไป

แบบประเมินชุดนี้ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง 5 ข้อ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 4 ข้อ
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สังกัด
1.4 ระดับชั้นพนักงาน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms