CÀPSULA FEMINISME PER A HOMES: LA VIOLÈNCIA I ELS HOMES (4 de desembre de 2020 - 15:30 a 19:30 h)
FITXA D'INSCRIPCIÓ/FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nom i cognoms/Nombre y apellidos *
Adreça electrònica/Dirección electrónica *
Telèfon/Teléfono (Opcional)
Població/Población *
Com t'ha arribat la informació d'aquesta càpsula?/¿Cómo te ha llegado la información sobre esta cápsula? *
Quines expectatives tens de la càpsula/Qué espectativas tienes de la cápsula
Observacions/Observaciones
Tractament i protecció de dades de caràcter personal/ Tratamiento y protección de datos de carácter personal
D’acord al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades que voluntàriament ens cediu seran incorporades a la nostra base de dades a fi i efecte de gestionar la teva inscripció. No se’n farà cap ús extern ni es facilitaran a tercers sense el vostre consentiment explicit. En qualsevol cas podràs exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació a el tractament de les seves dades, escrivint a l'adreça escolafil@filalagulla.org.

De acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos, y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, os informamos que los datos que voluntariamente nos cedéis serán incorporados en nuestra base de datos a fin de gestionar tu inscripción. No se hará ningún uso externo ni se facilitarán a terceros sin tu consentimiento explícito. En cualquier caso podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación a el tratamiento de sus datos, escribiendo a escolafil@filalagulla.org.

Més informació: https://filalagulla.org/clausula-compliment-llei-proteccio-dades/
Vols inscriure't al nostre butlletí electrònic per que puguis saber què estem fent?/ ¿Quieres inscribirte en nuestro boletín electrónico para que puedas saber qué hacemos?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fil a l'Agulla SCCL. Report Abuse