Masterplan Dyscalculie

Beste docent,

Veel docenten lopen aan tegen rekenproblemen in andere vakken dan rekenen zelf. Het Masterplan is bezig een instrument te ontwikkelen dat docenten kan ondersteunen en informatie kan verlenen over rekenen in andere vakken. Om een passend instrument te maken willen wij u vragen een aantal vragen te beantwoorden.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question