แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
คำชี้แจง
1. ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่าน
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเท่านั้น
3. โปรดเลือกในช่องระดับการประเมินให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
*จำเป็น
ผู้รับการประเมิน *
ผู้ประเมิน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thonburi University. Report Abuse