แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์วิทยาลัยสงฆ์ร้อยอ็ด
คำชี้แจง   แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุดซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
สถานะภาพ
Clear selection
รูปแบบข้อมูลข่าวสาร
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
การจัดหมวดหมู่นำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์มีความครบถ้วนและเหมาะสม
รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษรอ่านได้ง่าย เหมาะสม สวยงาม
การค้นหาข้อมูลง่าย สะดวก รวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย
ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
ข้อมูลมีความครบถ้วน
ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
มีการพัฒนา ปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลตลอดเวลา
ความพึงพอใจในภาพรวม
Clear selection
ประโยชน์และการนำไปใช้
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse