Прашалник за граѓански организации кои вршат економска дејност
Почитувани,

во овој образец можете да ги внесете податоците за вашите економски дејности кои ги извршувате како граѓанска организација.
Целта на овој именик е да се изнајде оддржлив начин за работа, како и потребите на граѓанските организации во Македонија.

ЗАБЕЛЕШКА:
Сите податоци прибавени со овој прашалник ќе бидат исклучиво искористени за целта на истражувањето и нема да бидат јавно објавени.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Смарт Старт е регионален проект кој има за цел вмрежување на граѓанските организации и нивните капацитети, зајакнување на капацитетите за застапување, подобрување на внатрешната управувачка структура, поттикнување стратешки промени во изворите за финансирање преку воспоставување социјално претприемништво и развивање стратешки долгорочни организациски планови. Се очекува проектот да резултира со создавање нова генерација граѓански организации кои ќе бидат постручни и попосветени на своите мисии, корисници и општество во целина, а кои ќе развијат партнерство со претпријатија од стопанството, нудејќи придобивки за сите засегнати страни.

Име на организацијата: *
Your answer
Опис на економските дејности во кои е вклучена граѓанската организација: *
Your answer
Лице за контакт за економските дејности на организацијата: *
Your answer
Е-пошта: *
Your answer
Од која година вршите економски дејности / нудите производи или услуги? *
Your answer
Дали имате фискална каса? *
Required
Сте се соочиле ли со некакви проблеми? *
Your answer
Дали размислувате за регистрирање на економски дејности на вашата организација како засебен правен субјект (претпријатие) кое ќе го поседува самата организација? *
Required
Каков вид знаење ви е потребно? *
Your answer
Кој друг вид поддршка ви е потребна (техничка, финансиска, итн.)? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms