Marathi Wikipedia Survey
This survey is not mandatory but will help us
माझे सदस्य नाव/टोपण नाव: *
तुमचे उत्तर
Mobile No.
तुमचे उत्तर
email address *
तुमचे उत्तर
सद्य निवास *
(शहर किंवा गावाचे नाव लिहा )
तुमचे उत्तर
भाषा *
आवश्यक
भाषा
Other Indian Languages if any
तुमचे उत्तर
भाषा
Other Foreign Language Expertise ,if any,
तुमचे उत्तर
वय *
तुमचे उत्तर
शिक्षण *
तुमचे उत्तर
वाचण्याकरिता आवडीचे विषय-
तुमचे उत्तर
लिहिण्याकरिता आवडीचे विषय
तुमचे उत्तर
आपल्याला मराठी विकिपीडीयाची माहिती कोठून मिळाली *
इंटरनेटचा वापर मुख्यत्वे
आपण ज्या संकेतस्थळांना सर्वाधीक भेट देता अशा पाच संकेतस्थळांची नावे सांगा
आपण इतर मराठी संकेतस्थळांचे सदस्य आहात काय असाल तर नेमक्या कोणत्या ?
तुमचे उत्तर
ऑपरेटींग सिस्टीम *
ब्राऊजर *
लिहिण्याकरिता मराठी फाँट
आपणास विकिपीडीया *
I edited wikipedia because (Motivation)
मराठी शब्दांचे प्रयोजन *
माझी शंका/माझे प्रश्न/अशी सुधारणा हवी-
तुमचे उत्तर
Wikipedia सामर्थ्य
तुमचे उत्तर
Wikipedia दुर्बलता & जोखीम
तुमचे उत्तर
Wikipedia संधी
तुमचे उत्तर
Have you participated in any wikipedia meetings ?
From which source did you get wikipedia meeting info,Would you like to have any meeting at any particular place and your other comments
तुमचे उत्तर
This Surey is *
सबमिट करा
Google फॉर्म्स द्वारे पासवर्ड कधीही सबमिट करू नका.
ही सामग्री Google द्वारे तयार केलेली किंवा प्रायोजित केलेली नाही. दुरुपयोग नोंदवा - सेवा अटी