แบบประเมินความรู้และเจตคติที่มีต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม มรย.ให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส
คำชี้แจง: แบบประเมินนี้เป็นส่วนหนึงของกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และเจตคติด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะละ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. เพศ *
2. ประเภทบุคลากร
Clear selection
3. บทความหรือประเด็นที่นำเสนอนี้ ทำให้ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการเสริมสร้าง การสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสใน มรย. ระดับใด *
4. ความรู้ ความเข้าใจ จากเรื่องที่ท่านอ่าน ท่านตั้งใจจะประพฤติ ปฏิบัติตน ให้มีคุณธรรม โปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่คอรัปชั่นทุกรูปแบบ อยู่ในระดับใด *
5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse