Моделар одеће
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за
предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника
за полагање матурског испита (нека наведу сви тачан назив).

Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему
који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на
испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи
и пратите упутства о начину на који треба да га решите.
Тест можете радити више пута.

Желимо Вам много успеха у раду!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Изабрати један тачан одговор. На слици је означена одређена линија, а испод ње су дати називи неких линија. Обележити одговор који потврђује означену линију.
1 point
Captionless Image
Clear selection
2.Изабрати један тачан одговор. Помоћне мере се добијају:
1 point
Clear selection
3. Изабрати један тачан одговор. Израда свих мањих и свих већих величина од основне, зове се:
1 point
Clear selection
4. Изабрати један тачан одговор. Линија на цртежу, користи се за означавање:
1 point
Captionless Image
Clear selection
5. Изабрати један тачан одговор. Ознака код машинских игала Nm 110 или 1,10mm представља:
1 point
Clear selection
6. Изабрати један тачан одговор. Специјални уређај тзв. робот уређај уграђује се у:
1 point
Clear selection
7. Изабрати један тачан одговор.На слици је приказано:
2 points
Captionless Image
Clear selection
8. Изабрати један тачан одговор. Карактеристике кројне слике су:
2 points
Clear selection
9. Изабрати један тачан одговор. Код технолошког поступка шивења мушких панталона прва операција је:
2 points
Clear selection
10. Изабрати један тачан одговор. Међу понуђеним тврдњама издвојити тачну:
2 points
Clear selection
11. Изабрати један тачан одговор. Арамидна влакна са трговачким називима Nomex и Kevlar су специјална врста:
2 points
Clear selection
12.Изабрати два тачна одговора. Брдо служи за:
2 points
13. Изабрати три тачна одговора. Модни детаљи су:
2 points
14. Изабрати два тачна одговора. Према врсти игала машине за плетење се деле на машине са:
2 points
15. Изабрати четири тачна одговора. Мере потребне за конструкцију женских панталона су:
2 points
16.Изабрати три тачна одговора. Карактеристике зрнастих бодова су:
3 points
17. Изабрати три тачна одговора. Елементи доњег транспорта су:
3 points
18. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Кретање производа од једног до другог радног места унутар производне јединице представља _________________________ транспорт.
1 point
19. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Документ у коме су набројане све операције рада за једну фазу технолошког процеса производње одеће назива се ___________________________.
1 point
20. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између одговора ставити зарез. На линијама испод слике написати називе шавова.
2 points
Captionless Image
21. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између одговора ставити зарез. Кројна слика је скуп свих делова одевног предмета, уцртаних на папиру одређене ширине, при чему се води рачуна да ти делови буду ____________________________________и да отпад између делова буде __________________________ .
2 points
22. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између речи ставити зарез. После фазе прања и сушења вуне обавезна је фаза мешања и _________________ да би се вуненом влакну повратила _________________ изгубљена прањем, а потребна за даљу прераду вуне.
2 points
23. Са леве стране приказане су различити модели сукњи, а са десне стране један измоделован предњи део сукње. Уписати број модела сукње коме одговара тако моделован предњи део.
3 points
Captionless Image
24. У редовима су наведени називи влакана, а у колонама симболи тих влакана. Повезати називе влакана са њиховима симболима (означи-чекирај одговарајући симбол). *
2 points
PP
PA
PVC
PES
поливинилхлорид
полиестер
полиамид
полипропилен
25. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између одговора ставити зарез. Основне мере су
2 points
26. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између одговора ставити зарез. Навести пратеће материје које се поред целулозе налазе у биљним влакнима:
2 points
27. На слици су дати нумерисани делови одевног предмета. Уписати број и назив одговарајућег дела. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између одговора ставити зарез.
3 points
Captionless Image
28. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између одговора ставити зарез. Кројена плетенина се производи као:
3 points
29. У задатку израчунати и написати одговарајући резултат. Израчунати укупну густину плетенине ако је висина петље 0,78 mm, а ширина петље 0,82 mm. Густину рачунати на дужини од 5 cm.
3 points
30. На слици су приказани различите врсте просечених џепова. Написати број и одговарајући назива џепа. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између одговора ставити зарез.
2 points
Captionless Image
31. Приликом израчунавања помоћних мера, додају се одређени додаци за комоцију. У редовима су наведени одевни предмети а у колонама бројеви од 1 до 4. Повезати редослед одевних предмета у зависности од величине комоције (означи - чекирај одговарајући број од најмањег ка највећем).
4 points
1.
2.
3.
4.
блуза
мантил са крзненом поставом
блејзер
капут
Clear selection
32. На основу датe слике женске блузе, поређати операције израде задњег дела хронолошким редом (од 1 до 6). У редовима су дати називи операција, а у колонама бројеви фаза (означи - чекирај одговарајући број).
6 points
Captionless Image
1.
2.
3.
4.
5.
6.
састав левог и десног доњег дела
израда украсног штепа (наштепавање) горњег и доњег дела
распеглавање шава левог и десног доњег дела
опшивање ивица горњег и левог и десног доњег дела
напеглавање шава горњег и доњег дела
састав горњег и доњег задњег дела блузе
Clear selection
33. На основу датe слике женске хаљине , поређати операције израде задњег дела хронолошким редом (од 1 до 4). У редовима су дати називи операција, а у колонама бројеви фаза (означи - чекирај одговарајући број).
4 points
Captionless Image
прва операција
друга операција
трећа операција
четврта операција
ушивање патент затварача
израда ушитака на задњим деловима
распеглавање шава састава задњих делова
састављање задњих делова до усека за патент затварач
Clear selection
34. Одредити редослед фаза класичног поступка бојења памучног материјала редукционим бојама бројевима од 1 до 4. У редовима су наведени поступци бојења а у колонама бројеви од 1 до 4 (означи - чекирај одговарајући број).
4 points
1.
2.
3.
4.
бојење
завршна обрада
растварање боје редукционим средством
оксидација боје на влакну
Clear selection
35. На слици са приказана је мушка кошуља, чији су делови означени бројевима. У редовима су дати називи делова а у колонама бројеви. Повезати називе делова са одговарајућим бројевима(означи - чекирај одговарајући број).
8 points
Captionless Image
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
задњи део
предњи део
рукав
крагна
поклопац за џеп
рамењача (сатла)
манжетна
џеп
Clear selection
36. На основу датe слике женске хаљине , поређати операције израде задњег дела хронолошким редом (од 1 до 7). У редовима су дати називи операција, а у колонама бројеви фаза (означи - чекирај одговарајући број).
7 points
Captionless Image
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
распеглавање шавова састава горњих и доњих делова
распеглавање шава састава задњих делова
састављање средњих и бочних делова
састављање горњих и доњих делова
ушивање патент затварача
распеглавање шавова састава средњих и бочних делова
састављање левог и десног дела до цвика за патент затварач
Clear selection
37. У редовима су приказане групе мера, а у колонама одговарајуће мере. Повезати групу мера са одговарајућом мером (означи - чекирај одговарајућу меру).
2 points
Обим бокова
Дужина модела
Висина тела
Ширина вратног изреза
Обим појаса
Дубина рукавског изреза
Предња ширина
Обим груди
1.Главне мере
2.Помоћне мере
38. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Напиши назив влакна чији је подужни изглед приказан на слици.
1 point
Captionless Image
39. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Напиши назив влакна чији је попречни пресек приказан на слици.
1 point
Captionless Image
40. У колонама се налазе неке врсте ефектних пређа, а у редовима начини добијања истих. Повезати начине добијања и одговарајуће ефектне пређе (означи - чекирај одговарајућу пређу). *
1 point
вигурe
меланж
мулине
мешањем различито обојених влакана у току предења
прерадом чешљане траке која је претходно штампана одговарајућим бојама
упредањем две или више врста различито обојене пређе
41. Поређати хронолошким редом фазе израде манжетне за мушку кошуљу. У редовима су наведене фазе израде а у колонама бројеви фаза (означи - чекирај одговарајући број).
4 points
1.
2.
3.
4.
састављање манжетне
наштепавање манжетне
обележавање места за рупице
опсецање и окретање манжетне
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse