การตรวจสอบข้อมูลบุคลากร P-School Checking Program (PSC) สำหรับโรงเรียน
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ปีการศึกษา 2563
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
รหัสประจำบ้าน 11 หลัก
ตามทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่ *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
หมู่ที่ *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ตำบล *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
อำเภอ *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
จังหวัด *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ประเภทบุคลากร *
ตำแหน่ง *
วิทยฐานะ *
กลุ่มสาระการเรียนรู้
Clear selection
วุฒิทางครู *
ระดับชั้นที่สอน *
ระดับการศึกษา *
วุฒิการศึกษา *ระดับปริญญาตรี *
เช่น ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต ฯลฯ
สาขาวิชา/วิชาเอก *ระดับปริญญาตรี *
เช่น คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ฯลฯ
วุฒิการศึกษา *ระดับปริญญาโท (ถ้ามี)
เช่น ครุศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ฯลฯ
สาขาวิชา/วิชาเอก *ระดับปริญญาโท (ถ้ามี)
เช่น คณิตศาสตร์ การบริหารการศึกษา ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) กรณีมีปริญญาตรี/โท มากกว่า 1 ใบ
วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา *โปรดระบุ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนประชารัฐ. Report Abuse