Borang Permohonan Ahli ISKANDARIAN (secara online)

KELAYAKAN:

Ahli Biasa: Bekas pelajar yang berumur lapan belas (18) tahun ke atas yang telah menamatkan pengajian tidak kurang daripada satu (1) tahun akademik di Sekolah Iskandar Shah, Parit dan tidak lagi menuntut di mana-mana sekolah atau institusi pengajian tinggi.

Ahli Seumur Hidup: Bekas pelajar yang berumur lapan belas (18) tahun ke atas yang telah menamatkan pengajian tidak kurang daripada satu (1) tahun akademik di Sekolah Iskandar Shah, Parit dan tidak lagi menuntut di mana-mana sekolah atau pusat pengajian tinggi.

Ahli Bersekutu:
i. Seseorang yang berumur lapan belas (18) tahun ke atas yang ada kaitan dengan Sekolah Iskandar Shah, Parit melalui perlantikan sebagai guru layak diterima untuk menjadi ahli bersekutu Persatuan; dan
ii. Isteri atau suami kepada ahli biasa atau ahli Seumur Hidup layak diterima untuk menjadi ahli bersekutu Persatuan.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question