XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA”.
Celem konferencji jest wymiana teoretycznych refleksji oraz praktycznych doświadczeń w obszarze szeroko rozumianego wykorzystywania mediów cyfrowych w procesie edukacji całożyciowej. Media cyfrowe, a ostatnio także sztuczna inteligencja oraz robotyka coraz silniej przenikają do naszego życia, niemal we wszystkich jego aspektach. Niepostrzeżenie staliśmy się obywatelami świata hybrydowego, który powstał w wyniku naturalnej integracji świata realnego i wirtualnego.
Email address *
Tytuł/stopień naukowy *
Your answer
Imię Uczestnika *
Your answer
Nazwisko Uczestnika *
Your answer
Nazwa miejsca pracy *
Your answer
Adres miejsca pracy *
Your answer
Telefon służbowy
Your answer
Dane do korespondencji *
Your answer
Telefon komórkowy *
Your answer
Tytuł referatu
Your answer
Tytuły/stopnie naukowe, imiona i nazwiska współautorów oraz ich miejsca pracy
Your answer
Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego artykułu w Internecie
Opłata konferencyjna
Dane do faktury
UWAGA! Prosimy o wypełnienie danych potrzebnych do wystawienia faktury.
Nazwa instytucji/firmy (w przypadku firmy)
Your answer
Imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej)
Your answer
Adres
Your answer
NIP (w przypadku firmy)
Your answer
Na podstawie art. 6 ust 1 litera a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
1. w celach przedstawienia oferty edukacyjnej związanej z działalnością Akademii WSB. *
2. Na przesyłanie mi wszelkich informacji marketingowych i handlowych, a także informacji o przedsięwzięciach realizowanych przez Akademię WSB. Niniejsze upoważnienie obejmuje przesyłanie informacji i ofert za pomocą poczty elektronicznej, sms i tradycyjnej. *
Zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem Danych gromadzonych w Uczelni jest Rektor AWSB. Siedziba Administratora Danych: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować po adresem iod@wsb.edu.pl. 3. Zgromadzone przez Administratora Danych dane, mogą zostać udostępniane odbiorcom tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 4. Odbiorcami danych mogą być instytucje do tego uprawnione. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 7. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam/ -em poinformowany o przysługujących mi prawach: 1. Dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopiowania i przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 2. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących mnie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. *
Ponadto, oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe) i elektronicznej związanych z XXVII Międzynarodową Konferencją Naukową „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA”. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service